Når du er oprettet som Apple Developer kan du gå i gang med opsætningen af signaturer og services.

For at du kan distribuere din(e)  PressMatrix app(s), skal hver app signeres med din organisations identitet. Desuden sikrer signeringen, at din app kun kan vises i App Store med din organisations identiet.

Den anden del af opsætningen handler om at slå de services til, som du skal bruge.

Konkret skal følgende ting oprettes:

 • Apple iOS App ID
 • iOS Distribution certificate
 • iOS Distribution Provisioning Profile

Denne artikel beskriver, hvordan du gør.

Før du begynder

Følgende kræves for at gennemføre opsætningen:

 • Du skal være tilmeldt Apple Developer Program, jf. denne artikel
 • Du skal bruge en Apple Mac computer med styresystem OS X v. 10.8 eller senere

Du skal være logget ind på Apple Developer Program. Du logger på med din organisations Apple ID her.

1. Opret en App ID

En App ID er din app’s unikke identifikation i Apples application services. Den gør det bl.a. muligt for din app at bruge tjenester som In-App Purchasing og Push-beskeder.

App ID’en oprettes i Apple Developer Portal under “Certificates, Identifiers & Profiles”. Der er tre kategorier, afhængig af, hvad man udvikler til. PressMatrix er naturligvis en iOS App (idet iOS er styresystemet som bruges på Apples tablets og smartphones – OS står for “Operating System”), hvilket vil sige første kolonne. Vælg “Identifiers” i denne (iOS Apps) kolonne. Tilføj en ny app, og udfyld de oplysninger, der kræves. Herunder er de enkelte elementer beskrevet.

 • Navn: Kan vælges frit - det bruges kun til at identificere app’en i portalen, så du og dine kolleger kan kende den
 • Explicit App ID (under “App ID Suffix”): PressMatrix apps skal konfigureres med et Explicit App ID for at understøtte tjenester som In-App Purchases og Push-beskeder. Under App ID Suffix vælger du derfor Explicit App ID og udfylder feltet “Bundle ID” (se næste punkt)
 • Bundle ID: her angiver du en unik id for app’en. Det kan være hvad som helst, men vi anbefaler at du følger Apples anbefaling og skriver navnet som et omvendt domænenavn: dk.domænenavn.appnavn (com.domainname.appname)
 • App Services: tilvælg In-App Purchase og Push Notifications (som en del heraf skal du bruge et certifikat, som kan skabes i processen. Se evt. Appendix sidst i denne artikel hvordan du laver et Certificate Signing Request, eller følg instruktionerne som Apple giver i processen).
 • Klik på Continue, tjek på næste side at du har valgt ovenstående, og klik på “Submit”.

2. Opret iOS Distribution certifikat

Et iOS Distribution certifikate bruges af PressMatrix til at underskrive din app inden den uploades til App Store. Når en app er underskrevet med dit certifikat, forbindes den til din Apple Developer konto og dermed til din organisations identitet.

iOS Distribution certifikater laves fra Apple Developer portalen under “Certificates, Identifiers & Profiles”. Vælg “Certificates” i iOS-kolonnen.

 • I venstre-menuen er den øverste kategori “Certificates”. Vælg her “Production” og benyt derefter “+”-tegnet i øvre højre hjørne.
 • Du bliver nu sendt videre til en side med overskriften “What type of certificate to you need?”. Der er to hovedkategorier – Development og Production. Under Production vælger du den øverste: “App Store and Ad Hoc”. Klik derefter på “Continue” i bunden af siden.
 • Dernæst får du forklaret, hvordan du laver et Certificate Signing Request (vejledning findes også på dansk i appendix nederst i denne artikel).
 • Og endelig kommer du til en side, som hedder “Generate your certificate”. Her kan du uploade din certSigningRequest-fil.
 • Nu skulle der på den næste side gerne stå “Your certificate is ready”. Klik på Download for at hente certifikatet ned på din Mac. Klik på “Done” for neden på siden når det er gjort.
 • Find den downloadede fil på din computer. Den har navnet “ios_distribution.cer” (brug evt. søgefeltet til at lokalisere den på computeren).

3. Opret Provisioning Profiles

En Provisioning Profile aktiverer de tjenester, der er behov for. Den består essentielt en samling digitale profiler, der forbinder en app (baseret på en App ID) med dels enheder til at teste app’en på, og dels udviklercertifikat til distribution via App Store.

For at kunne lave en Provisioning Profile, bemærk da:

 • Du skal bruge et iOS Distribution Certificate (som beskrevet tidligere i artiklen)
 • Kun team agenter og administratorer kan lave Distribution Provisioning Profiles

Provisioning Profiles laves også i Apple Developer Portal under Certificates, Identifiers & Profiles, på følgende måde:

 • Klik på Provisioning Profiles, hvorved siden “Getting Started with iOS Provisioning Profiles” fremkommer.
 • I afsnittet nederst, som hedder “Generate Provisioning Profiles Manually” klikker du på “Manually generate profiles”
 • Du bliver nu spurgt, hvilken type provisioning profil du ønsker. Gå ned til kategorien “Distribution” og vælg “App Store” (den øverste). Klik på Continue.
 • Vælg din App ID. Hvis dette er din første app, er der kun én at vælge imellem. Klik Continue.
 • Vælg nu et certifikat. Dit teams iOS Distribution Certificate skulle gerne være synligt her, måske som det eneste. Vælg det og klik “Continue”.
 • Giv profilen et navn (som kun bruges i portalen, så du kan igen vælge frit) og klik på “Generate”.
 • På næste side får du nu at vide, at profilen er klar. Klik på “Download”.

Din provisioning profil til App Store er nu klar til brug.

4. Eksporter filer

PressMatrix skal bruge iOS Distribution Certificate, Provisioning Profile og Production Push Certificate for at kunne bygge den endelige app.

Det er let at eksportere Provisioning profilen (en .mobileprovision-fil) fra Apple Developer portalen. Certifikaterne skal derimod installeres på din computer lokalt og eksporteres på følgende måde:

 • På din computer (den samme som du downloadede og installerede certifikatet på!) åbner du Hovednøgleringen igen.
 • Til venstre i Hovednøgleringen har du to oversigter: Nøgleringe og Kategori. I Nøgleringe skal “log ind”-nøgleringen være valgt, hvilket den formentlig er allerede når du åbner Hovednøglering-programmet. I Kategori skal “Mine certifikater” være valgt.
 • Du skulle nu gerne se et certifikat, hvis navn starter med “iPhone Distribution:”. Til venstre for certifikatet er en trekant, som du klikker på for at vise den private nøgle, den er forbundet med.
 • Klik nu på selve certifikatet (ikke den private nøgle) mens du holder ctrl-knappen nede. Nu fremkommer en lille menu, hvorfra du vælger “Eksporter… (navnet på nøglen)”. Vælg formatet “Udveksling af personlige oplysninger” (.p12)
 • Vælg et password, som skal bruges, når certifikatet skal installeres på en anden maskine. Et moderat sikkert password er tilstrækkeligt. BEMÆRK, at dette password skal kommunikeres til PressMatrix, så vi anbefaler, at du ikke bruger dit Apple Developer password, men derimod et password som du ikke har noget imod at dele med PressMatrix!
 • .p12-filen eksporteres nu til det sted, du har valgt.
 • Gentag processen for Production Push certifikatet.

5. Send filerne til Iteras

Send nu:

 • iOS Distribution Certificate
 • Provisioning Profile
 • Production Push Certificate

til: support@iteras.dk

 

_______

Appendix: Sådan genereres et Certificate Signing Request (CSR)

Før du kan generere et iOS Distribution certifikat eller Production SSL Certificate (til aktivering af push-beskeder), skal du lave et Certificate Signing Request (CSR). Et CSR er en fil, som du laver på din Apple computer (nærmere bestemt: som Mac OS X laver).

Det forgår i programmet “Hovednøglering”, som du finder på din Apple computer ved at gå ind under Programmer og undermappen Hjælpeprogrammer (kører din Mac med engelsk opsætning, skal du se under Applications og undermappen Utilities). Hovednøgleringen (eng.: Keychain Access) har et sæt nøgler som ikon. Åben programmet.

Når du er inde i Hovednøgleringen, vil du have et menupunkt i toplinien med samme navn som programmet, “Hovednøglering”.  Under dette menupunkt er der et undermenupunkt med navnet “Certifikatassistent”, der viser videre til en undermenu mere. På denne undermenu vælger du “Anmod om et certifikat fra en certifikatmyndighed”, og derved åbner der sig et vindue med navnet Certifikatassistent.

Udfyld felterne i Certifikatassistent som følger:

 • Brugers e-mailadresse: Indtast samme e-mailadresse som bruges i Apple Developer kontoen
 • Fælles navn: Indtast dit firmanavn på samme måde som i Apple Developer kontoen.
 • CAs e-mailadresse: Efterlades tom (også selv om der står “nødvendig” i feltet)
 • Anmodning er: Afkryds “Arkiveret til disk”

Klik på Fortsæt. En certSigningRequest-fil genereres nu og gemmes på dit skrivebord. Bemærk, at dette ikke er dit certifikat – det er kun anmodningen om at få det genereret.