Iteras er et softwaresystem, der opkræver betaling for dine abonnementer på dine vegne. Vi er dog ikke “mellemmand” på dine indbetalinger – når dine abonnenter betaler, går pengene direkte ind på din konto. Det betyder, at du skal indgå aftale med Nets eller Teller for at kunne modtage betalinger. For indbetalingskort (det man kaldte girokort i gamle dage) skal der indgås en kreditoraftale med Nets, og for Dankort, VISA, Mastercard og evt. andre udenlandske kort, samt for MobilePay, skal du indgå indløsningsaftale med enten Clearhaus eller Nets/Teller. Disse skal være på plads, før du kan udsende opkrævninger via Iteras. Vi kan dog godt sætte en tilmeldingsformular op uden betalingsaftaler.

Bankkonto

Vi anbefaler kraftigt, at du opretter en separat bankkonto til dine abonnementsindbetalinger. Vi kan ikke assistere med opklaring af differencer, hvis abonnementsindbetalinger er blandet sammen med andre ting.

Indbetalingskort

I en digital verden er der mange medier, der måske ikke umiddelbart tænker, at de har behov for at udsende indbetalingskort. Der kan dog være et par gode grunde til at have muligheden alligevel: Hvis man har (eller gerne vil have) virksomheder eller offentlige institutioner som kunder, vil man ofte blive mødt med kravet om en faktura, der kan betales af bogholderiet. Det er jo ikke sikkert, at den person i organisationen, som har lyst til at læse magasinet, også er den, der skal betale for det. Det koster heldigvis ikke alverden at komme i gang med at sende indbetalingskort, og Iteras sender indbetalingskortene helt automatisk for dig (og indlæser indbetalinger). Så når først banken og Nets er sat op, kører det for det meste bare.

For at kunne udsende indbetalingskort, skal du først have fat i et FI-nummer. Det opretter din bank til dig, som regel mod et mindre gebyr. FI-nummeret skal pege på abonnementskontoen, være type +71, og adviseres via Nets. Det sidste er vigtigt at understrege, da bankerne ofte laver fejl i opsætningen heraf. Har du også FI-numre til andre formål, f.eks. annonceindbetalinger, er det også vigtigt at fortælle banken, at det kun er det FI-nummer der bruges til ITERAS som skal adviseres via Nets.

Hvis du allerede har et FI-nummer som du bl.a. benytter til abonnenter, anbefaler vi kraftigt, at dette nummer videreføres som abonnements-FI-nummeret. Det vil i praksis sige, at hvis du har brugt dit nuværende FI-nummer til abonnenter og andre faktureringer (f.eks. annoncer), så skal du oprette et nyt FI-nummer til de øvrige faktureringer, og benytte det eksisterende til Iteras-faktureringerne. Årsagen til dette er, at mange abonnenter ikke opdager når man skifter FI-nummer, næsten uanset hvor tydeligt man skriver det. Netbanker husker numrene, så man vil uvægerligt få en periode, hvor ikke alle betalinger registreres korrekt, hvis man skifter FI-nummer. Det er nemmere at kommunikere til en mindre gruppe andre debitorer, at nummeret er skiftet.

Når FI-nummeret er på plads, skal du have oprettet en Nets kreditoraftale. Den er gratis at oprette, og det foregår her: betalingsservice.nets.eu. Nets kræver en række oplysninger i oprettelsesprocessen. Her er dem, du skal have fra os:

 • Integration til økonomisystem: Ja (det er til Iteras)
 • Produkt: Totalløsning med indbetalingskort (obs – det er vigtigt at vælge den rette løsning her!)
 • BetalingsService Arkiv: Ikke nødvendig for Iteras
 • Nummer på debitorgruppe: Valgfrit (“00001″ er fint)
 • Hvad skal der stå på betalingsoversigt: Dit firma- eller bladnavn (I vælger selv)
 • Hvordan skal kundenummeret optræde: Skriv “Abonnentnr” eller “Medlemsnr”
 • Betaling på ikke-bankdage: Efterfølgende bankdag
 • Virksomheden bruger ekstern dataleverandør. Dataleverandørens ID-nummer: 35681558
 • Delsystem: BS1
 • Ydelser: Automatiske betalinger, papir indbetalingskort, elektroniske indbetalingskort til bank

Hvis du skifter til Iteras fra en anden leverandør og derfor allerede har en Nets-kreditoraftale, skal aftalen opdateres. Som minimum skal dataleverandørnummeret ændres til Iteras, og hvis du har en basis-aftale skal den ændres til en total-aftale, så du også har ret til at sende indbetalingskort på papir.

Dankort, VISA, Mastercard, MobilePay og andre kort

Hvis du ønsker at tage imod betalingskort, skal du have en indløsningsaftale. Den kan du lave enten med Clearhaus eller med Nets/Teller. Clearhaus giver adgang til betaling med VISA/Mastercard, hvilket for de fleste vil være tilstrækkeligt, idet man anslår, at kun ca. 3-5% af udstedte kort er rene Dankort. Nets har monopol på Dankort, og Teller (som er en del af Nets) udsteder indløsningsaftaler til internationale kort generelt (også VISA/Mastercard). Uanset hvilken indløsningsaftale man får, vil man med den også kunne tage MobilePay. Nogle bruger endda indløsningsaftalen alene til MobilePay.

Derfor er der to spørgsmål:

1) Vil jeg have Dankort?
2) Vil jeg have internationale kort, og vil jeg i så fald have dem via Clearhaus eller Teller

Hvad sidste spørgsmål angår, er der meget stor forskel på, hvor let det er at få en indløsningsaftale hos Clearhaus og Teller. Hos Clearhaus er oprettelsesproceduren hurtig (1-3 dage), let og smidig, og at du ikke risikerer at skulle stille med bankgaranti for at få indløsningsaftalen. Derimod kører Clearhaus i nogle tilfælde med “rullende reserve”, hvilket betyder, at de beholder op til 10% af beløbet i ekstra 60 dage som sikkerhed. Det er en fordel for små magasiner, idet kravene til bankgaranti kan være høje hos Nets/Teller – og det tager endvidere lang tid for dem at finde ud af, om de har brug for en garanti.

Så vil man hurtigt og let i gang, er Clearhaus et oplagt valg, og mange vil måske kunne klare sig med dem alene.

Når det alligevel kan være relevant at overveje at tage imod Dankort, er det fordi en Dankort-transaktion er billigere ved større beløb. I skrivende stund (og med forbehold for ændringer) er prisen for en transaktion via Clearhaus er 1,45% af beløbet (min. kr. 0,60) mens en Dankort-transaktion koster højest kr. 1,39 (altså en procentdel mod en fast sats). Så er der dog også diverse gebyrer oveni på Dankortet, men hvis man ser på den rene transaktionspris betyder det, at beløb over ca. 95 kr. er billigere i transaktionsgebyr med Dankort. Det koster også penge at bruge MobilePay: kr. 49/md. + 1 kr. pr. transaktion + det nævnte indløsergebyr.

Se priserne på VISA og Mastercard via Clearhaus her

Du ansøger om indløsningsaftalen hos Clearhaus direkte på www.clearhaus.dk

Du vil blive bedt om en række oplysninger om selskabet (ejere, ledelse, billed-id, mv.). Der bliver også spurgt til forskellige oplysninger, som skal være på din hjemmeside. Bemærk, at mange af disse krav opfyldes, når du integrerer Iteras’ tilmeldingsformular.

Husk også ved Clearhaus-oprettelsen:

 • Som betalingsgateway vælger du Quickpay
 • Under forretningsmodel afkrydser du feltet “Vi har abonnementsbetalinger”
 • Under yderligere oplysninger skriver du “Kunde hos Iteras”. Så ved de, at du bruger ordentlig software.

På Nets/Tellers hjemmesider kan du finde oplysninger om, hvordan du søger om indløsningsaftaler her.