Uanset hvordan du tidligere har styret dine abonnenter, skal de importeres i ITERAS. Det sker via vores import-skabelon, som er et Excel-ark med fast definerede overskrifter til de data, systemet har brug for. Selve importen tager fra få sekunder til nogle minutter, afhængig af, hvor mange abonnenter der importeres.

Det som derimod kan tage tid, er at udfylde Excel-arket. ITERAS separerer data så meget som muligt (så vi kan få den bedste adressevask), hvilket vil sige, at firmanavn, fornavn og efternavn har hvert sit felt, og det samme har gadenavn, husnummer, opgang, etage og lejlighed. Mange kan ikke levere data separeret ud på denne måde, og at gøre det manuelt er en kæmpe opgave, hvis der er mange abonnenter. Heldigvis har vi programmeret os ud af denne kedelige opgave, og kan med 99% sikkerhed opsplitte data korrekt helt automatisk. Vi kan endda identificere firmanavne automatisk og skille dem fra personnavne. Det gør vi gratis som en del af opstartsforløbet, så i praksis er det ofte ikke så slemt, hvis vi vel og mærke kan få data i en eller anden form, der lader sig importere i Excel. Modtager vi data i anden form, f.eks. som database, sker konverteringen til timepris.

Det næste er at få hver abonnent importeret på de rigtige kampagner med det korrekte tilgodehavende eller skyld, status (f.eks. opsagt), mv. Ofte benytter udgiveren lejligheden til at få ryddet op i sine kampagner, så kun kampagner der også skal benyttes fremadrettet, importeres.

Importen i fb.m. opstart på Iteras forestås af en Iteras-medarbejder.