Alle indbetalinger fra abonnementer som er faktureret via ITERAS går ind på din abonnementskonto – uanset hvordan de opkræves.

  • Indbetalinger fra indbetalingskort og automatiske opkrævninger via BetalingsService fremgår som én samlet daglig postering, der indeholder alle dagens indbetalinger. Du kan ikke identificere de enkelte indbetalinger på kontoen – det ses kun i ITERAS hvem der her betalt. Det er ikke meningen, at du skal afstemme hver enkelt indbetaling på kontoen.
  • Indbetalinger fra Dankort og andre kort indgår på din konto med det samme. Også her holder ITERAS styr på, hvad betalingen vedrører

Indbetalinger fra indbetalingskort registreres automatisk én gang i døgnet. Du skal altså ikke foretage dig noget for at registrere indbetalinger, og du kan regne med, at indbetalinger i ITERAS hele tiden er helt opdateret.

Bemærk, at der går 2-3 dage fra et indbetalingskort indbetales til vi modtager adviseringen (dvs. får besked) om betalingen.

Når abonnenten taster forkert

Selv om der i indbetalings-id’en på indbetalingskort er indlagt et kontrolciffer, hænder det, at abonnenten taster forkert. I så fald kan indbetalingen ikke identificeres. Der sker så typisk det, at abonnenten får en rykker, og derefter henvender sig til kundeservice for at gøre opmærksom på, at betalingen allerede er sket. I så fald kan du matche betalingen via funktionen “Fejlede indbetalinger” under Økonomi. Læs mere her.