Transaktionsoversigt på abonnent/medlem

På hver abonnent/medlem findes en transaktionsoversigt, som findes på knappen “Vis fakturaer” i højre side øverst, når man er inde på en abonnents konto. Her vises alle transaktioner på abonnentens konto: Fakturaer, kreditnotaer, indbetalinger og udbetalinger. Man kan øverst på oversigten vælge imellem at vise alle transaktioner eller kun åbne transaktioner. Iteras holder automatisk styr […]

Read More