Distribution via Dimaps (af bl.a. dagblade)

Til distribution af bl.a. dagblade benyttes distributionssoftwaren Dimaps. Dimaps kører på Bladkompagniets adressedatabase af adgangsadresser, som ajourføres til Iteras dagligt. Der er ikke altid fuld overensstemmelse mellem adresserne i Iteras – der kan være valideret op mod DAWA’s adressedatabase eller indtastet frit – og Bladkompagniets adresser. Derfor laver Iteras en matching mellem de to adressedatabaser. […]

Read More

Autoudfyldning af adresser

Iteras autoudfylder adresser når de indtastes, hvadenten det er abonnenten som selv indtaster adressen i en tilmeldingsformular, eller det er udgiveren/kundeservice som indtaster adressen i systemets udgiver-grænseflade. Det er dog muligt at indtaste adresser som ikke “findes”, dvs. overstyre adresseforeslagene. I sidste ende er det jo abonnenten, der bedst ved hvor de bor, og der […]

Read More