Udgangspunktet for en abonnent er, at udgivelser sendes til abonnentens adresse. Det samme for fakturaer, med mindre der er angivet en anden faktureringsadresse på abonnenten.

Men nogle gange er der behov for at kunne angive en anden leveringsadresse på abonnementet (dvs. ikke på abonnenten, men abonnementet). Det kan f.eks. være tilfældet, hvis abonnenten er en større virksomhed, som har flere abonnementer på samme abonnentnummer, og hvor leveringen skal ske til forskellige adresser.

Til det formål kan man angive en anden leveringsadresse på hvert abonnement.

Man kan også angive forskellige leveringadresser til forskellige ugedage. Dette er primært interessant for dagblade, hvor en abonnent måske ønsker avisen på sin arbejdsplads mandag-torsdag, men hjemme eller i sommerhuset fredag-søndag. For udgivelser med lavere frekvens end ugentlig er denne funktion ikke umiddelbart særlig anvendelig.