Iteras giver mulighed for, at én betaler kan betale for mange modtagere. Det kalder vi gruppeabonnementer.

For at læse en trin-for-trin guide for oprettelsen af gruppeabonnementer, klik her.

Gruppeabonnementer har to bestanddele:

  1. Gruppeabonnementet: Dette er det overordnede abonnement, som betaler gildet, men som ikke selv modtager magasinet
  2. Modtagerabonnementer: Disse abonnementer oprettes næsten som almindelige abonnementer, bortset fra, at man i stedet for at vælge kampagne vælger et gruppeabonnement som man knytter modtageren til. Abonnementet faktureres dermed via gruppeabonnementet.

Modtagerabonnementet følger fuldstændig gruppeabonnementet. Et stop af gruppeabonnementet fører til stop af alle tilknyttede modtagere. Suspendering af gruppeabonnementer standser tildeling af blade til alle modtagere. Omvendt har ændringer af et modtagerabonnement ikke effekt for andre end modtageren.

Når et gruppeabonnement videreføres, bliver alle ikke-opsagte modtagere videreført.

Et gruppeabonnement oprettes ved at oprette en særlig gruppekampagne. Det gør man ved at afkrydse feltet “Gruppe” i kampagnens opsætning.

Prisen på et gruppeabonnement har to elementer: En grundpris og en pris pr. modtager der tilmeldes gruppeabonnementet. Hvis man kun ønsker at opkræve en pris pr. modtager (så totalprisen bliver = modtagerpris x antal modtagere), sætter man bare grundprisen til 0 kr.

En udgivelseskørsel tildeler blade til gruppeabonnementet – ikke til modtagerne. Det er altså kun på gruppeabonnementet man kan se, hvor mange blade de enkelte modtagere har til gode. Igen følger dette af, at modtagerne ikke har noget med betalingen at gøre. Men det er kun modtagerne, der kommer på distributionslisterne til print og/eller digital.

Er leveringsadressen den samme for alle abonnementer, er det mere hensigtsmæssigt at oprette mange abonnementer under én abonnent, i stedet for at rode sig ud i de mere komplekse gruppeabonnementer.

Comments

  1. Pingback: Kampagner – ITERAS helpdesk