Læs en generel artikel om rykning her.

Læs en generel artikel om fakturering her.

Læs en generel artikel om abonnementskørsel her.

Du kan selv indstille, hvornår kunden får en faktura, hvor mange dage der skal gives for at betale en faktura, og hvad der sker, hvis betaling ikke bliver registreret.

Hvornår systemet skal udstede en faktura, styres under den enkelte kampagne, specifikt i afsnittene “Timing af fakturering” og “Synkronisering”. Her følger en specifik forklaring af indstillingerne:

Viderefør antal dage før udløb (vises kun i tidsbaserede kampagner): bruges til at oprette en ny periode før den nuværende periode slutter. Vi anbefaler at sætte videreførsel til 15 dage før udløb, hvis I bruger BetalingsService (da de grundet Nets’ tidsfrister altid indsendes d. 19. i måneden) og gerne vil opkræve kunderne forud.

Forsink fakturering: Her skelnes mellem første faktura, en ny kunde får, og fornyelsesfakturaer. Når forsinkelse er valgt, udsteder systemet fakturaer på den førstkommende leveringsdato efter kundens start på en udgivelsesbaseret kampagne, eller den første dag i perioden på tidsbaserede kampagner. Det er f.eks. relevant, hvis man udgiver et blad, og ønsker at bladet leveres til kunden før fakturaen (og de ekstra dage, der kan angives, er for at kompensere for postens utilstrækkeligheder). Hvis forsinkelsen er slået fra, får kunden fakturaen lige så snart et abonnement er bestilt, f.eks. ved tilmelding. Ved fornyelse betyder forsinkelse, at abonnementer faktureres for en ny periode når første nummer i perioden er leveret, og omvendt (uden forsinkelse) faktureres ved tildeling af den sidste nummer i den periode, som udløber.

Synkronisering: synkronisering skal slås til, hvis man ønsker at opkræve alle abonnenter samtidig. Man kan vælge mellem forskellige synkroniseringstidspunkter og om den første periode skal faktureres. Det er specielt relevant for de tidsbaserede kampagner. Udgivelsesbaserede kampagner kan også synkroniseres, men så skal man holde udgivelsesplanen opdateret – helst hele år frem, så at systemet kan automatisk beregne prisen for den første periode.

Betalingsfrister for at betale fakturaer indstilles under Grundindstillinger -> Ret indstillinger for forretningsenhed -> Fakturering og betaling.

Hvad der sker, hvis betalingen ikke bliver registreret, styres under Grundindstillinger -> Ret indstillinger for forretningsenhed -> Forfaldne fakturaer. Her kan du indstille, hvornår abonnementer bliver suspenderet, hvor mange rykkere der skal sendes m.m.

Faktura- og rykkertekster kan ændres i Grundindstillinger -> Ret indstillinger for forretningsenhed -> Fakturatekster.

Scenarie 1: En bladudgiver vil gerne sende fakturaen, så den først modtages efter at abonnenten har modtaget sit første nummer. Udgivelser kommer hver uge og udgiveren vil ikke sende mere end tre numre, før der er modtaget betaling for abonnementet. Udgiveren vil gerne sende påmindelser om manglende betaling så hurtigt som muligt. For at tilpasse disse behov, indstilles systemet som følger:

Forsink første fakturering: ja
Forsink ekstra dage: fx. 3 dage for at være sikker på, at bladet er leveret

Betalingsfrist: 8 dage
Ekstra frist fra forfaldsdato: 0 dage
Suspender abonnementer når: Når rykker 2 udstedes

Systemet vil så reagere på manglende betaling og sende den første rykker 10 dage efter udstedelsen af faktura (10 dage er minimum ifølge lovgivningen). Efter yderligere 10 dage sendes der den anden rykker, og leveringen suspenderes. Efter yderligere 10 dage sendes den sidste rykker. Der går 30 dage fra den første faktura til den sidste rykker, og 20 dage til suspendering af abonnement.

Abonnenten har også fået en vare,  der ikke er betalt for. Udgiveren kan vælge at sende abonnenten til inkasso.

Scenarie 2: Et digitalt mediehus sælger adgang til indhold beskyttet af betalingsmur. De vil gerne opkræve deres kunder forud, give to uger til at betale fakturaen, og suspendere abonnementet ved manglende betaling inden den nye abonnementsperiode starter eller kort tid bagefter.

Viderefør antal dage før udløb: 15
Forsink fakturering: nej

Betalingsfrist: 14 dage
Ekstra frist fra forfaldsdato: 6
Suspender abonnementer når: Rykker 1 udstedes

De slår godkendelsen ved forudbetaling til i deres bestillingsformularer.

Systemet vil så opkræve kunder forud ved tilmelding. 15 dage inden start på den nye periode, vil systemet sende fakturaer ud. 6 dage efter betalingsfrist vil ubetalte abonnementer blive suspenderet. I sådanne tilfælde får abonnenten ca. 5 dages ubetalt adgang. Udgiveren kan vælge at sende abonnenten til inkasso.

Scenarie 3: Et lille mediehus som udgiver et fysisk blad en gang om måneden. De vil ikke bruge tid på at fange de dårlige betalere, derfor vil de opkræve forud og suspendere ubetalte abonnementer før de bliver tildelt et nyt nummer.

Forsink fakturering: nej.

Betalingsfrist: 14 dage
Ekstra frist fra forfaldsdato: 6
Suspender abonnementer når: Rykker 1 udstedes

De slår godkendelsen ved forudbetaling til i deres bestillingsformularer.

I dette scenarie vil abonnenter først modtage et nummer efter de har betalt for deres abonnement. Når det sidste nummer i en abonnementsperiode bliver tildelt, sendes der en faktura som skal betales inden for 14+6 dage. Bliver fakturaen ikke betalt, får abonnenten en rykker og abonnementet bliver automatisk suspenderet inden den følgende tildelingsdato.