Debitor-rapporten

Under Økonomi kan du trække en debitorrapport. Rapporten indeholder alle abonnenter som er faktureret, men hvor betaling ikke er registreret. Der vises en post pr. afsendt faktura eller rykker, hvilket betyder, at en abonnent med f.eks. 2 rykkere vil stå med tre poster i debitorrapporten (faktura + rykker 1 + rykker 2). Dette skyldes, at debitorrapporten […]

Read More

Overordnet om fakturering

ITERAS fakturerer alle abonnenter fuldautomatisk, uanset hvordan fakturaen skal sendes. Følgende faktureringsmåder er tilgængelige: Papirfaktura (sendt separat): Printes og sendes fuldautomatisk af Betalingsservice ud fra filer som BS modtager fra Iteras en gang i døgnet (automatisk, uden at udgiveren skal foretage sig noget). En printet papirfaktura er standard-faktureringsmetoden, når man fakturerer via BS. Det vil […]

Read More