Godkend udbetalinger

Det er muligt at slå til, at man skal godkende udbetalinger fra Iteras. Dette aktiveres på forretningspolitikkerne. Når man slår det til, bliver udbetalingerne oprettet i en ikke-godkendt tilstand. Derefter kan de findes under rapporten “Betalinger” og godkendes, men denne godkendelse skal foretages af en anden bruger end den, der har oprettet eller sidst rettet […]

Read More

Håndtering af ikke-betalende kunder

Når en abonnent ikke betaler sin faktura, vil man typisk ønske at sende påmindelser/rykkere samt suspendere leveringen af det produkt, der abonneres på – hvad enten det drejer sig om f.eks. en trykt avis eller et magasin, eller adgangen til en digital tjeneste. Iteras har avancerede mekanismer til håndtering af kunder, der ikke betaler deres […]

Read More

Opsætning af flere medier eller aktiviteter på samme Iteras-konto

Hvis man styrer flere medier og/eller andre aktiviteter i Iteras, opstår spørgsmålet om, hvordan man bedst opsætter systemet til at understøtte dette. Et medie eller anden aktivitet opsættes typisk som en Produktkategori i Iteras. På denne måde er aktiviteterne adskilt. Men over produktkategorierne findes et niveau mere – forretningsenheder. En forretningsenhed er typisk et cvr-nummer, […]

Read More

Bogføringsudtræk

Der kan under Økonomi konfigureres et eller flere faste bogføringsudtræk, som kan hentes manuelt eller automatisk og importeres ligeledes manuelt eller automatisk i et økonomisystem. Udtrækket indeholder alle de transaktioner i den valgte periode, som det i konfigurationen er angivet, at man ønsker. Der kan hentes: fakturalinjer kreditnotalinjer indbetalinger udbetalinger Når vi taler om fakturalinjer […]

Read More

Hvis betalingen blev knyttet til en forkert abonnent/ faktura

Nogle gange kommer der fejl i manuelle handlinger med systemet. Som eksempel, en fejlede betalingskort-indbetaling bliver manuelt tilknyttet til en anden abonnent, eller pakkerien pakker forkerte faktura til kunden. Resultatet er, at penge kommer til at ligge hos en helt anden abonnent som så får ingen påmindelser om indbetalinger. Heldigvis kan man rette dette i […]

Read More

Udtræk af abonnementsbalancer

Under Økonomi findes udtrækket Abonnementsbalancer. Udtrækket indeholder alle abonnementer. Har en abonnent flere abonnementer, optræder abonnenten flere gange. For hvert abonnement vises balancen: ved nummerbaserede abonnementer vises antal blade leveret, og antal blade resterende (til gode) ved tidsbaserede abonnementer vises tid leveret, og tid resterende (til gode) Hvis man både har nummer- og tidsbaserede kampagner, kan […]

Read More

Afstemning af regnskab

I et regnskab skal man kunne afstemme tallene, så det netto fakturerede (dvs. faktureret minus krediteret) beløb er lig med debitorer + netto indbetalt (dvs. indbetalt minus udbetalt). Med andre ord: hver faktura er enten betalt eller skyldig. I nogle regnskabssystemer indeholder debitorrapporten både kunders skyld til virksomheden, og virksomhedens skyld til kunderne. I Iteras […]

Read More

Ændre priser på kampagner

Det er let at ændre prisen på en kampagne i Iteras: Man finder simpelthen den kampagne, der skal have ny pris, og indtaster den nye pris på de fakturalinjer, hvor den ønskes ændret. Denne pris er så gældende for alle fakturaer, der oprettes efterfølgende – dvs. næste gang abonnementet er modent til fakturering. Der ændres […]

Read More

Korrekt bogføring for magasiner (med periodiseret omsætning)

Når man benytter et system som Iteras, får man adgang til at bogføre sin omsætning sådan som loven kræver det – nemlig periodiseret. Det er stort set umuligt at gøre korrekt uden et system, der holder styr på, hvad der skal periodiseres. I denne artikel beskriver vi, hvordan du bogfører korrekt med periodisering. Periodisering vil […]

Read More

Fejlede indbetalinger

Under menupunktet “Økonomi” findes rapporten “Fejlede betalinger”. Her kan man udtrække betalinger via indbetalingskort, som ikke har kunnet matches til en faktura. Dette forekommer, når kreditor-nummeret (de sidste 8 cifre på indbetalingskortet, som angiver hver betalingsmodtageren er) er korrekt, men betalings-id’en (den lange talrække) er forkert. Så er der ingen måde at vide på, hvem […]

Read More