Opsætning af flere medier eller aktiviteter på samme Iteras-konto

Hvis man styrer flere medier og/eller andre aktiviteter i Iteras, opstår spørgsmålet om, hvordan man bedst opsætter systemet til at understøtte dette. Et medie eller anden aktivitet opsættes typisk som en Produktkategori i Iteras. På denne måde er aktiviteterne adskilt. Men over produktkategorierne findes et niveau mere – forretningsenheder. En forretningsenhed er typisk et cvr-nummer, […]

Read More

Hvis betalingen blev knyttet til en forkert abonnent/ faktura

Nogle gange kommer der fejl i manuelle handlinger med systemet. Som eksempel, en fejlede betalingskort-indbetaling bliver manuelt tilknyttet til en anden abonnent, eller pakkerien pakker forkerte faktura til kunden. Resultatet er, at penge kommer til at ligge hos en helt anden abonnent som så får ingen påmindelser om indbetalinger. Heldigvis kan man rette dette i […]

Read More

Udtræk af abonnementsbalancer

Under Økonomi findes udtrækket Abonnementsbalancer. Udtrækket indeholder alle abonnementer. Har en abonnent flere abonnementer, optræder abonnenten flere gange. For hvert abonnement vises balancen: ved nummerbaserede abonnementer vises antal blade leveret, og antal blade resterende (til gode) ved tidsbaserede abonnementer vises tid leveret, og tid resterende (til gode) Hvis man både har nummer- og tidsbaserede kampagner, kan […]

Read More

Afstemning af regnskab

I et regnskab skal man kunne afstemme tallene, så det netto fakturerede (dvs. faktureret minus krediteret) beløb er lig med debitorer + netto indbetalt (dvs. indbetalt minus udbetalt). Med andre ord: hver faktura er enten betalt eller skyldig. I nogle regnskabssystemer indeholder debitorrapporten både kunders skyld til virksomheden, og virksomhedens skyld til kunderne. I Iteras […]

Read More

Ændre priser på kampagner

Det er let at ændre prisen på en kampagne i Iteras: Man finder simpelthen den kampagne, der skal have ny pris, og indtaster den nye pris. Denne pris er så gældende for alle fakturaer, der oprettes efterfølgende. Der ændres selvfølgelig ikke priser på allerede oprettede fakturaer, så ændringerne har ingen effekt bagudrettet. Dog vil abonnenter, der har fået […]

Read More

Korrekt bogføring for magasiner (med periodiseret omsætning)

Når man benytter et system som Iteras får man adgang til at bogføre sin omsætning sådan som loven kræver det – nemlig periodiseret. Det er stort set umuligt at gøre korrekt uden et system, der holder styr på, hvad der skal periodiseres. I denne artikel beskriver vi, hvordan du bogfører korrekt med periodisering. Periodisering vil […]

Read More

Fejlede indbetalinger

Under menupunktet “Økonomi” findes rapporten “Fejlede betalinger”. Her kan man udtrække betalinger via indbetalingskort, som ikke har kunnet matches til en faktura. Dette forekommer, når kreditor-nummeret (de sidste 8 cifre på indbetalingskortet, som angiver hver betalingsmodtageren er) er korrekt, men betalings-id’en (den lange talrække) er forkert. Så er der ingen måde at vide på, hvem […]

Read More

Indbetalinger og udbetalinger

Under menupunktet Økonomi findes rapporten “Indbetalinger og udbetalinger” (tidl. kaldte vi den for cashflow), der viser ind- og udbetalinger som registreres i Iteras. Formålet med rapporten er at kunne afstemme sin bankkonto med Iteras, samt kontrollere, at faktureret omsætning = debitorer + indbetalinger (her skal dog også tages højde for tilgodehavender for at pengene passer). En […]

Read More

Inkasso-rapporten

Inkasso-rapporten viser alle abonnenter, der har status “Inkasso”. Dette betyder ikke, at de sendes automatisk til inkasso – men det betyder, at de er nået enden af rykkerproceduren. Hvis publikationen er indstillet til det, vil leveringen / adgangen typisk være suspenderet på dette tidspunkt, idet der jo er tale om abonnenter, som ikke reagerer på […]

Read More

Tilgodehavender

Under menupunktet Økonomi findes rapporten “Tilgodehavender”. Den viser, som navnet antyder, alle abonnenter som har et beløb til gode udover den periode, de har betalt for. Tilgodehavender kan opstå ved at man betaler for meget, eller ved at en betalt faktura krediteres helt eller delvist. Iteras bruger automatisk tilgodehavendet næste gang abonnenten får oprettet en […]

Read More