Hvis man styrer flere medier og/eller andre aktiviteter i Iteras, opstår spørgsmålet om, hvordan man bedst opsætter systemet til at understøtte dette.

Et medie eller anden aktivitet opsættes typisk som en Produktkategori i Iteras. På denne måde er aktiviteterne adskilt.

Men over produktkategorierne findes et niveau mere – forretningsenheder. En forretningsenhed er typisk et cvr-nummer, dvs. en separat virksomhed. Hvis de forskellige aktiviteter køres i separate selskaber, bør de oprettes som separate forretningsenheder. Det betyder bl.a., at abonnenter som abonnerer på medier fra forskellige forretningsenheder ikke vil få fakturaer, hvor medier fra flere forretningsenheder samfaktureres, idet der jo er tale om fakturaer fra forskellige virksomheder. Bemærk dog, at den enkelte abonnent i Iteras sagtens kan have abonnementer fra forskellige forretningsenheder på samme abonnentnummer.

Der kan imidlertid også være situationer, hvor man kan vælge at oprette medier som separate forretningsenheder i Iteras-regi, selv om de drives i samme selskab. Årsager til dette valg kan være:

  • Man ønsker, at indbetalinger til medierne går ind på separate konti. Dette skyldes, at der kun kan være ét sæt betalingsaftaler på hver forretningsenhed, og hver betalingsaftale kan kun have tilknyttet én konto. Iteras indbetalinger kan ikke separeres på forskellige medier hvis de kører på samme forretningsenhed, idet beløb fra én indbetaling i nogle tilfælde kan benyttes til betaling af fakturaer fra flere produktkategorier (man i så fald vil have sine medier/aktiviteter opdelt på produktkategorier, som nævnt ovenfor).
  • Man ønsker, at forskellige aktiviteter har forskellig opsætning på øvrige af de parametre, der opsættes på forretningsenheds-niveau. Det vil navnlig sige faktura- og rykkertekster eller betalingsbetingelser.