Betalingsservice-konvertering ved overgang til Iteras

Når man skifter til Iteras, og har eksisterende Betalingsservice-betalingsaftaler (i det følgende blot kaldet BS-aftaler), så skal der ske en konvertering af Betalingsservice-setuppet til Iteras. Timing og planlægning I god tid inden man går i luften med Iteras skal BS-konverteringen times og tilrettelægges, som Egon Olsen ville have sagt. Og med samme præcision, som han […]

Read More

Test-tilstand

Når man er ved at starte op på Iteras, vil systemet typisk være sat i test-tilstand i perioden hvor systemet konfigureres og man laver testmigreringer af data. Dette ses let med en rød mærkat med ordene “Test” i topbjælken. Test-tilstand betyder følgende: Det er muligt at slette alle abonnenter, så man kan lave test-migreringer af […]

Read More

Overgangsperioden til Iteras

Når man flytter sin abonnementsstyring til Iteras opstår der en række spørgsmål, som er specielle for overgangsperioden mellem to systemer. Hvad foretager man sig i sit gamle system lige før overgangen – skal man f.eks. vente med at fakturere de abonnenter, der er modne til fakturering, til efter skiftet? Hvad sker der, når en kunde […]

Read More

Opsætning af flere medier eller aktiviteter på samme Iteras-konto

Hvis man styrer flere medier og/eller andre aktiviteter i Iteras, opstår spørgsmålet om, hvordan man bedst opsætter systemet til at understøtte dette. Et medie eller anden aktivitet opsættes typisk som en Produktkategori i Iteras. På denne måde er aktiviteterne adskilt. Men over produktkategorierne findes et niveau mere – forretningsenheder. En forretningsenhed er typisk et cvr-nummer, […]

Read More

Verificering af bankopsætning og Betalingsservice-aftale

Læs om betalingsmulighederne her. Læs om ændring af Betalingsservice-aftale her. Når man har fået et svar fra Betalingsservice om, at total-aftalen er oprettet, er det tid til at teste, om alt er sat rigtigt op i banken og hos Betalingsservice. Det sker ved at indbetale 1 øre som indbetalingskort, med jeres FI-nummer og betalings-id “18” […]

Read More

Ændringer i BS-aftaler ved skift til Iteras

Når du skifter til Iteras, og tidligere har udsendt indbetalingskort eller Betalingsservice-opkrævninger, skal din BS-aftale opdateres eller der skal oprettes en ny. Denne artikel beskriver hvordan, alt efter hvilken BS-aftale du har haft tidligere. Skift fra Betalingsservice Web Betalingsservice Web er et produkt, hvor du kan udsende Betalingsservice-opkrævninger og indbetalingskort via en browser. Iteras kan […]

Read More

Opret publikation

Hver udgiver kan oprette et ubegrænset antal publikationer. Publikationen er at forstå som selve bladet, ikke de enkelte udgivelser/numre. Her beskriver vi de forskellige indstillinger. For at oprette en ny publikation, skal du klikke på Konto -> Opret produktkategori og vælge “Abonnements-/medlemskabsprodukt”. Du bliver præsenteret med en formular til at udfylde. Abonnementsprodukt Forretningenhed: vælg, hvilken forretningenhed […]

Read More

Opstart på Iteras

For at komme i gang med at bruge Iteras til din abonnementsstyring eller medlemsstyring skal der indgås betalingsaftale(r) med Betalingsservice/MobilePay/Nets/Clearhaus, systemet skal sættes op, og data skal importeres (med mindre der er tale om et nystartet medie/forening/andet). Iteras står selvfølgelig klar til at svare på alle spørgsmål, du måtte have i fb.m. opstarten. 1) Valg […]

Read More

Betalingsaftaler

Iteras er et softwaresystem, der opkræver betaling for dine abonnementer/medlemsskaber på dine vegne. Vi er dog ikke “mellemmand” på dine indbetalinger – når dine abonnenter/medlemmer betaler, går pengene direkte ind på din konto. Det betyder, at du skal indgå en betalingsaftale(r) for at kunne modtage betalinger. For indbetalingskort (det man kaldte girokort i gamle dage) […]

Read More

Import

Uanset hvordan du tidligere har styret dine abonnenter, skal de importeres i ITERAS. For større kunder varetages migreringen af et konsulenthus. For mindre kunder sker via vores import-skabelon, som er et Excel-ark med fast definerede overskrifter til de data, systemet har brug for. Det er emnet for denne artikel. Selve importen tager fra få sekunder […]

Read More