Betalingsservice-konvertering ved overgang til Iteras

Når man skifter til Iteras, og har eksisterende Betalingsservice-betalingsaftaler (i det følgende blot kaldet BS-aftaler), så skal der ske en konvertering af Betalingsservice-setuppet til Iteras. Timing og planlægning I god tid inden man går i luften med Iteras skal BS-konverteringen times og tilrettelægges, som Egon Olsen ville have sagt. Og med samme præcision, som han […]

Read More

Test-tilstand

Når man er ved at starte op på Iteras, vil systemet typisk være sat i test-tilstand i perioden hvor systemet konfigureres og man laver testmigreringer af data. Dette ses let med en rød mærkat med ordene “Test” i topbjælken. Test-tilstand betyder følgende: Det er muligt at slette alle abonnenter, så man kan lave test-migreringer af […]

Read More

Overgangsperioden til Iteras

Når man flytter sin abonnementsstyring til Iteras opstår der en række spørgsmål, som er specielle for overgangsperioden mellem to systemer. Hvad foretager man sig i sit gamle system lige før overgangen – skal man f.eks. vente med at fakturere de abonnenter, der er modne til fakturering, til efter skiftet? Hvad sker der, når en kunde […]

Read More

Opsætning af flere medier eller aktiviteter på samme Iteras-konto

Hvis man styrer flere medier og/eller andre aktiviteter i Iteras, opstår spørgsmålet om, hvordan man bedst opsætter systemet til at understøtte dette. Et medie eller anden aktivitet opsættes typisk som en Produktkategori i Iteras. På denne måde er aktiviteterne adskilt. Men over produktkategorierne findes et niveau mere – forretningsenheder. En forretningsenhed er typisk et cvr-nummer, […]

Read More

Verificering af bankopsætning og Betalingsservice-aftale

Læs om betalingsmulighederne her. Læs om ændring af Betalingsservice-aftale her. Når man har fået et svar fra Betalingsservice om, at total-aftalen er oprettet, er det tid til at teste, om alt er sat rigtigt op i banken og hos Betalingsservice. Det sker ved at indbetale 1 øre som indbetalingskort, med jeres FI-nummer og betalings-id “18” […]

Read More

Ændringer i BS-aftaler ved skift til Iteras

Når du skifter til Iteras, og tidligere har udsendt indbetalingskort eller Betalingsservice-opkrævninger, skal din BS-aftale opdateres eller der skal oprettes en ny. Denne artikel beskriver hvordan, alt efter hvilken BS-aftale du har haft tidligere. Skift fra Betalingsservice Web Betalingsservice Web er et produkt, hvor du kan udsende Betalingsservice-opkrævninger og indbetalingskort via en browser. Iteras kan […]

Read More

Opret publikation

Hver udgiver kan oprette et ubegrænset antal publikationer. Publikationen er at forstå som selve bladet, ikke de enkelte udgivelser/numre. Her beskriver vi de forskellige indstillinger. For at oprette en ny publikation, skal du klikke på Konto -> Opret produktkategori og vælge “Abonnements-/medlemskabsprodukt”. Du bliver præsenteret med en formular til at udfylde. Abonnementsprodukt Forretningenhed: vælg, hvilken forretningenhed […]

Read More

Opstart på Iteras

For at komme i gang med at bruge Iteras til din abonnementsstyring eller medlemsstyring skal der indgås betalingsaftale(r), systemet skal konfigureres, integrationer sættes op, og data skal importeres (med mindre der er tale om et nystartet medie/forening/andet). Iteras står selvfølgelig klar til at svare på alle spørgsmål, du måtte have i fb.m. opstarten. 1) Valg […]

Read More

Betalingsaftaler – generelt

Iteras er et softwaresystem, der opkræver betaling for dine abonnementer/medlemsskaber på dine vegne. Vi er dog ikke “mellemmand” på dine indbetalinger – når dine abonnenter/medlemmer betaler, går pengene direkte ind på din konto. Det betyder, at du skal indgå en betalingsaftale(r) for at kunne modtage betalinger. Til kortbetaling findes et antal forskellige indløsere. Afhængig af, […]

Read More

Import

Uanset hvordan du tidligere har styret dine abonnenter, skal de importeres i ITERAS. For større kunder varetages migreringen af et konsulenthus. For mindre kunder sker via vores import-skabelon, som er et Excel-ark med fast definerede overskrifter til de data, systemet har brug for. Det er emnet for denne artikel. Selve importen tager fra få sekunder […]

Read More