Når du skifter til Iteras, og tidligere har udsendt indbetalingskort eller Betalingsservice-opkrævninger, skal din BS-aftale opdateres eller der skal oprettes en ny. Denne artikel beskriver hvordan, alt efter hvilken BS-aftale du har haft tidligere.

Skift fra Betalingsservice Web

Betalingsservice Web er et produkt, hvor du kan udsende Betalingsservice-opkrævninger og indbetalingskort via en browser.

Iteras kan ikke køre på en Betalingsservice Web-aftale. Nets-aftalen skal derfor opgraderes til en Total-aftale, hvilket foregår på https://betalingsservice.dk.

Teknisk set er der tale om, at du får oprettet en ny aftale med et nyt PBS-nummer, men kunderne som opkræves automatisk kan flyttes med over i processen.

De oplysninger, du skal bruge fra Iteras, finder du herunder. PBS har ændret lidt i proceduren siden vi først lavede denne helpdesk-artikel, så de spørger ikke længere om det hele:

 • Integration til økonomisystem: Ja (det er til Iteras)
 • Produkt: Totalløsning / Betalingsservice med indbetalingskort
 • Betalingsservice Arkiv: Ikke nødvendig for Iteras
 • Nummer på debitorgruppe: Valgfrit (“00001” er fint)
 • Hvad skal der stå på betalingsoversigt: Dit firma- eller bladnavn (I vælger selv)
 • Hvordan skal kundenummeret optræde: Skriv “Abonnentnr”
 • Betaling på ikke-bankdage: Efterfølgende bankdag
 • Dataleverandørnummer: 35681558
 • Datakommunikationsform: SFTP
 • Delsystem: BS1
 • Ydelser: Automatiske betalinger, papir indbetalingskort, elektroniske indbetalingskort til bank

I kommentar-boksen skal du skrive følgende:

Hej Nets

Vi ønsker at få følgende ydelser på vores aftale:

1) 603-leverancer skal slås til: Vi ønsker både daglige til- og frameldinger (0231, 0232, 0233, 0234) samt månedlig leverance (0230)

2) Automatiske betalinger ønskes adviseret på betalingsdagen

3) Vi ønsker elektronisk advisering af afvisninger/tilbageførsler på automatiske betalinger løbende

4) Vi ønsker indlæst 605-filer.

På forhånd tak.

Vi anbefaler kraftigt, at du beholder samme FI-nummer som du har kørt på hidtil, idet abonnenternes netbanker husker dette nummer (så mange vil komme til at betale til det gamle nummer hvis du skifter). Hvis du har andre ting, der kører ind over FI-nummeret (f.eks. annoncer, events, mv.), skal du have et nyt FI-nummer til dette, og vi anbefaler ligeledes, at du får en ny separat bankkonto, så abonnementsindbetalingerne har deres egen konto. Det gør det lettere at afstemme kontoen.

Hvis du i stedet vælger at få et nyt konto-nummer til abonnementsindbetalingerne (hvilket man også kan – i så fald kan banken ændre det gamle FI-nummer til at pege på den nye konto), skal dette nye kontonummer også opdateres på BS-aftalen. Det skyldes, at Betalingsservice-opkrævninger ikke går ind over FI-nummeret, men direkte ind på kontoen.

Skift fra Totalaftale

Iteras kører også på BS-totalaftale (som BS også kalder “Totalløsning med indbetalingskort), så derfor er det måske lidt misvisende at kalde dette afsnit for “Skift fra Totalaftale”. Men Nets-aftalen skal i alle fald opdateres, så Iteras bliver dataleverandør.

Gå ind på https://betalingsservice.dk, login, og udfyld/opdater med følgende oplysninger (med fed er fremhævet de ting, som nok skal opdateres). PBS har ændret lidt i processen siden vi lavede denne helpdesk-artikel, så de spørger ikke længere om alt det nedenstående:

 • Integration til økonomisystem: Ja (det er til Iteras)
 • Produkt: Totalløsning / Betalingsservice med indbetalingskort
 • Betalingsservice Arkiv: Ikke nødvendig for Iteras
 • Nummer på debitorgruppe: Valgfrit (du kan beholde det, du har i forvejen)
 • Hvad skal der stå på betalingsoversigt: Dit firma- eller bladnavn (I vælger selv)
 • Hvordan skal kundenummeret optræde: Skriv “Abonnentnr”
 • Betaling på ikke-bankdage: Efterfølgende bankdag
 • Dataleverandørnummer: 35681558
 • Datakommunikationsform: SFTP
 • Delsystem: BS1
 • Ydelser: Automatiske betalinger, papir indbetalingskort, elektroniske indbetalingskort til bank

I komentar-boksen skal du skrive følgende:

Hej Nets

Vi ønsker at få følgende ydelser på vores aftale:

1) 603-leverancer skal slås til: Vi ønsker både daglige til- og frameldinger (0231, 0232, 0233, 0234) samt månedlig leverance (0230)

2) Automatiske betalinger ønskes adviseret på betalingsdagen

3) Vi ønsker elektronisk advisering af afvisninger/tilbageførsler på automatiske betalinger løbende

4) Vi ønsker indlæst 605-filer.

På forhånd tak.

Vi anbefaler også her kraftigt, at du beholder samme FI-nummer som du har kørt på hidtil, idet abonnenternes netbanker husker dette nummer (så mange vil komme til at betale til det gamle nummer hvis du skifter). Hvis du har andre ting, der kører ind over FI-nummeret (f.eks. annoncer, events, mv.), skal du have et nyt FI-nummer til dette, og vi anbefaler ligeledes, at du får en ny separat bankkonto, så abonnementsindbetalingerne har deres egen konto. Det gør det lettere at afstemme kontoen.

Hvis du i stedet vælger at få et nyt konto-nummer til abonnementsindbetalingerne (hvilket man også kan – i så fald kan banken ændre det gamle FI-nummer til at pege på den nye konto), skal dette nye kontonummer også opdateres på Nets-aftalen. Det skyldes, at Betalingsservice-opkrævninger ikke går ind over FI-nummeret, men direkte ind på kontoen.