Læs om betalingsmulighederne her.

Læs om ændring af Betalingsservice-aftale her.

Når man har fået et svar fra Betalingsservice om, at total-aftalen er oprettet, er det tid til at teste, om alt er sat rigtigt op i banken og hos Betalingsservice. Det sker ved at indbetale 1 øre som indbetalingskort, med jeres FI-nummer og betalings-id “18” (som er en test-id, vi bruger). Afhængig af bank, ser det nogenlunde sådan ud i netbanken:

Testbetaling på 1 øre

 

I stedet for “FI-nummer” skal I selvfølgelig indtaste jeres FI-nummer. Hvis både FI-nummer og advisering via Betalingsservice er sat op korrekt, vil betalingen lande på jeres bankkonto. Efter yderlige par dage, vil transaktionen blive registreret i Iteras, hvor den kan ses under “Fejlede indbetalinger” (den er “fejlet”, fordi betalings-id 18 ikke findes). I dette tilfælde betyder det, at alt er sat korrekt op, og at I nu er klar til at modtage abonnementsbetalinger fra indbetalingskort.

Lander pengene ikke på jeres konto, er FI-nummeret sat op til at pege på en anden konto. Hvis pengene lander på kontoen, men ikke registreres i Iteras efter 2-3 dage, kan det enten skyldes, at bankkontoen ikke er opsat til at advisere via Betalingsservice, eller at Betalingsservice-aftalen ikke er korrekt opsat. Tjek i så fald først med banken, at kontoen adviserer via Betalingsservice. Hvis dette er tilfældet, kan vores support på support@iteras.dk hjælpe med at kontakte Betalingsservice for at opklare, hvad der er gået galt i opsætningen.