Iteras er et softwaresystem, der opkræver betaling for dine abonnementer/medlemsskaber på dine vegne. Vi er dog ikke “mellemmand” på dine indbetalinger – når dine abonnenter/medlemmer betaler, går pengene direkte ind på din konto. Det betyder, at du skal indgå en betalingsaftale(r) for at kunne modtage betalinger.

Til kortbetaling findes et antal forskellige indløsere. Afhængig af, hvilke land(e) man opererer i, kan andre betalingsmuligheder være relevante. Iteras understøtter de fleste betalingsmidler på markedet.

Betalingsaftaler skal være på plads, før der kan udsendes opkrævninger via Iteras. Vi kan dog godt sætte en tilmeldingsformular op uden betalingsaftaler (så sendes der blot en faktura når betalingsaftalerne er klar).

Behov for flere betalingsaftaler?

Der kan tilknyttes én bankkonto til en betalingsaftale, hvadenten det er en indløsningsaftale til kortbetaling eller en Betalingsservice kreditoraftale til indbetalingskort/automatisk opkrævning via Betalingsservice. Men hvad hvis man har flere medier, og ønsker betalingerne ind på flere forskellige konto? I så fald skal der oprettes flere forretningsenheder i Iteras, da hver forretningsenhed kun kan have ét sæt betalingsaftaler tilknyttet. Da en forretningsenhed typisk skal forstås som et cvr-nummer, og ikke bare et separat produkt, betyder dette valg også, at en abonnent som abonnerer på flere produkter ikke kan modtage én faktura med flere produkter på. Af denne årsag kan det være en fordel, hvis medierne kan køres på samme betalingsaftale og bankkonto.

Produkter under samme forretningsenhed kan ikke have forskellige betalingsaftaler.

Kortbetaling

Hvis du ønsker at tage imod betalingskort, skal du have en indløsningsaftale. Hvis I ikke har en i forvejen, kan din Iteras-konsulent sætte dig i kontakt med en indløser.

Bemærk, at indløseren Clearhaus ikke er egnet til abonnementsprodukter med længere løbetid end 3 mdr.

Vipps MobilePay (Danmark og Norge)

Læs mere om opsætning af Vipps MobilePay her.

Betalingsservice og danske indbetalingskort

Læs mere om disse her.

Svensk Autogiro og Bankgirot Inbetalningar

Læs mere om disse her.

Norsk Avtalegiro og indbetalinger via KID

Dokumentation på vej.