Iteras er et softwaresystem, der opkræver betaling for dine abonnementer/medlemsskaber på dine vegne. Vi er dog ikke “mellemmand” på dine indbetalinger – når dine abonnenter/medlemmer betaler, går pengene direkte ind på din konto. Det betyder, at du skal indgå en betalingsaftale(r) for at kunne modtage betalinger. For indbetalingskort (det man kaldte girokort i gamle dage) skal der indgås en kreditoraftale med Betalingsservice, og for Dankort, VISA, Mastercard og evt. andre udenlandske kort, samt for MobilePay, skal du indgå indløsningsaftale med enten Clearhaus eller Nets/Teller. Disse skal være på plads, før du kan udsende opkrævninger via Iteras. Vi kan dog godt sætte en tilmeldingsformular op uden betalingsaftaler (så sendes der blot en faktura).

Behov for flere betalingsaftaler?

Der kan tilknyttes én bankkonto til en betalingsaftale, hvadenten det er en indløsningsaftale til kortbetaling eller en Betalingsservice kreditoraftale til indbetalingskort/automatisk opkrævning via Betalingsservice. Men hvad hvis man har flere medier, og ønsker betalingerne ind på flere forskellige konto? I så fald skal der oprettes flere forretningsenheder i Iteras, da hver forretningsenhed kun kan have ét sæt betalingsaftaler tilknyttet. Da en forretningsenhed typisk skal forstås som et cvr-nummer, og ikke bare et separat produkt, betyder dette valg også, at en abonnent som abonnerer på flere produkter ikke kan modtage én faktura med flere produkter på. Af denne årsag kan det være en fordel, hvis medierne kan køres på samme betalingsaftale og bankkonto.

Produkter under samme forretningsenhed kan ikke have forskellige betalingsaftaler.

Bankkonto

Vi anbefaler kraftigt, at du opretter en separat bankkonto til dine abonnements-/medlemsskabsindbetalinger. Vi kan ikke assistere med opklaring af differencer, hvis Iteras-indbetalinger er blandet sammen med andre ting.

Indbetalingskort og Betalingsservice

I en digital verden er der mange medier, der måske ikke umiddelbart tænker, at de har behov for at udsende indbetalingskort. Der kan dog være et par gode grunde til at have muligheden alligevel: Hvis man har (eller gerne vil have) danske virksomheder eller offentlige institutioner som kunder, vil man ofte blive mødt med kravet om en faktura, der kan betales af bogholderiet. Det er jo ikke sikkert, at den person i organisationen, som har lyst til at læse et magasin, også er den, der skal betale for det. Det koster heldigvis ikke alverden at komme i gang med at sende indbetalingskort, og Iteras kan sende indbetalingskortene helt automatisk for dig (og indlæse indbetalinger). Så når først banken og Betalingsservice er sat op, kører det for det meste bare.

Trin 1/2: For at kunne udsende indbetalingskort, skal du først have fat i et FI-nummer. Det opretter din bank til dig, som regel mod et mindre gebyr. FI-nummeret skal pege på abonnementskontoen, være type +71, og opsættes så det adviseres via Betalingsservice. Det sidste er vigtigt at understrege, da bankerne ofte laver fejl i opsætningen heraf (overraskende mange bankansatte ved ikke, hvordan man laver denne opsætning). Har du også FI-numre til andre formål, f.eks. annonceindbetalinger, er det vigtigt at fortælle banken, at det kun er det FI-nummer der bruges til ITERAS som skal adviseres via Betalingsservice.

Hvis du allerede har et FI-nummer som du bl.a. benytter til abonnenter/medlemmer, anbefaler vi kraftigt, at dette nummer videreføres som abonnements/medlemsskabs-FI-nummeret. Det vil i praksis sige, at hvis du har brugt dit nuværende FI-nummer til abonnenter/medlemmer og andre faktureringer (f.eks. annoncer), så skal du oprette et nyt FI-nummer til de øvrige faktureringer, og benytte det eksisterende til Iteras-faktureringerne. Årsagen til dette er, at mange abonnenter ikke opdager når man skifter FI-nummer, næsten uanset hvor tydeligt man skriver det. Netbanker husker FI-numrene, så man vil uvægerligt få en periode, hvor ikke alle betalinger registreres korrekt, hvis man skifter FI-nummer. Det er som regel nemmere at kommunikere til en mindre gruppe andre debitorer, at nummeret er skiftet, end til en stor bunke abonnenter/medlemmer.

Trin 2/2: Når FI-nummeret er på plads, skal du have oprettet en Betalingsservice kreditoraftale.  Den er ikke nødvendig for at modtage betalinger med indbetalingskort, men er nødvendig for at Iteras kan registrere betalinger automatisk. Den er gratis at oprette, og det foregår her: betalingsservice.dk. BS kræver en række oplysninger i oprettelsesprocessen. Her er dem, du skal have fra os:

 • Integration til økonomisystem: Ja (det er til Iteras)
 • Produkt: Betalingsservice med indbetalingskort

 • Betalingsservice Arkiv: Ikke nødvendig for Iteras
 • Nummer på debitorgruppe: Valgfrit (“00001” er fint)
 • Hvad skal der stå på betalingsoversigt: Jeres firma-, forenings-, blad- eller produktnavn (med andre ord: I vælger selv)
 • Hvordan skal kundenummeret optræde: Skriv “Abonnentnr” eller “Medlemsnr”
 • Betaling på ikke-bankdage: Efterfølgende bankdag
 • Virksomheden bruger ekstern dataleverandør. Dataleverandørens ID-nummer: 35681558
 • Delsystem: BS1
 • Ydelser: Automatiske betalinger, papir indbetalingskort, elektroniske indbetalingskort til bank

I komentar-boksen skal du skrive følgende:

Hej Betalingsservice

Vi ønsker at få følgende ydelser på vores aftale:

1) 603-leverancer skal slås til: Vi ønsker både daglige til- og frameldinger (0231, 0232, 0233, 0234) samt månedlig leverance (0230)

2) Automatiske betalinger ønskes adviseret på betalingsdagen

3) Vi ønsker elektronisk advisering af afvisninger/tilbageførsler på automatiske betalinger løbende

4) Vi ønsker indlæst 605-filer som indsendes af vores dataleverandør.

På forhånd tak.

Hvis du skifter til Iteras fra en anden leverandør og derfor allerede har en BS-kreditoraftale, skal aftalen opdateres. Som minimum skal dataleverandørnummeret ændres til Iteras, og hvis du har en basis-aftale skal den ændres til en total-aftale, så du også har ret til at sende indbetalingskort på papir. Læs mere om opdatering af eksisterende BS-aftaler her.

Dankort, VISA, Mastercard, MobilePay og andre kort

Hvis du ønsker at tage imod betalingskort, skal du have en indløsningsaftale. Den kan du lave enten med Clearhaus eller med Nets/Teller. Clearhaus giver adgang til betaling med VISA/Mastercard, hvilket for de fleste vil være tilstrækkeligt, idet man hos Clearhaus anslår, at kun ca. 3-5% af udstedte kort er rene Dankort. Nets har monopol på Dankort, og Teller (som er en del af Nets) udsteder indløsningsaftaler til internationale kort generelt (også VISA/Mastercard). Uanset hvilken indløsningsaftale man får, vil man med den også kunne tage MobilePay. Nogle bruger endda indløsningsaftalen alene til MobilePay.

Derfor er der indledningsvist to spørgsmål:

1) Vil vi have Dankort?
2) Vil vi have internationale kort, og vil vi i så fald have dem via Clearhaus eller Teller

Hvad sidste spørgsmål angår, er der meget stor forskel på, hvor let det er at få en indløsningsaftale hos Clearhaus og Teller. Hos Clearhaus er oprettelsesproceduren hurtig (1-3 dage), let og smidig, og at du ikke risikerer at skulle stille med en bankgaranti for at få indløsningsaftalen. Derimod kører Clearhaus i nogle tilfælde med “rullende reserve”, hvilket betyder, at de beholder op til 10% af beløbet i ekstra 60 dage som sikkerhed. Det er en fordel for små magasiner og foreninger, idet kravene til bankgaranti kan være høje hos Nets/Teller – og det tager endvidere lang tid for dem at finde ud af, om de har brug for en garanti. Så vil man hurtigt og let i gang, er Clearhaus et oplagt valg, og mange vil måske kunne klare sig med dem alene.

Når det alligevel kan være relevant at overveje at tage imod Dankort, er det fordi en Dankort-transaktion er billigere ved større beløb. I skrivende stund (og med forbehold for ændringer) er prisen for en transaktion via Clearhaus er 1,45% af beløbet på danske kort (min. kr. 0,60) mens en Dankort-transaktion koster højest kr. 1,39 (altså en procentdel mod en fast sats). Så er der dog også diverse gebyrer oveni på Dankortet, men hvis man ser på den rene transaktionspris betyder det, at beløb over ca. 95 kr. er billigere i transaktionsgebyr med Dankort. Det koster også penge at bruge MobilePay: kr. 49/md. + 1 kr. pr. transaktion + det nævnte indløsergebyr.

Ansøgning om indløsningsaftale

Når man ansøger om en indløsningsaftale, bliver man dels bedt om en række oplysninger om selskabet/foreningen (ejere, ledelse, billed-id, mv.). Derudover ser Nets/Teller/Clearhaus på din hjemmeside, hvor de skal kunne følge et bestillings-/købsforløb fra start og frem til kortbetalingen. Da man jo i sagens natur ikke kan tage imod kortbetaling inden man har en indløsningsaftale betyder det, at det hele skal opsættes som test-sider, som indløseren kan gives adgang til.

Hele dette forløb ligger i Iteras-tilmeldingsformularer og den efterfølgende integrerede betalingsproces. Du skal derfor i din ansøgning medsende eksempler på tilmeldingsformular og betalings-side, som du henter fra Iteras. Tilmeldingsformularer i Iteras integreres typisk i jeres hjemmeside, men findes også altid i en “standalone”, dvs. et link som kan tilgås direkte og uden at I behøver at integrere dem i jeres website først.

Tilmeldingsformularen opsættes under Salg -> Bestillingsformularer i Iteras. Under bestillingsformularens opsætning findes øverst linket til standalone-formularen. For at du kan vise kortbetalingsmulighed, skal I have oprettet en Quickpay-konto og integreret den med Iteras. Vores support hjælper dig med både oprettelsen af Quickpay-konto og for integrationen med Iteras. Når dette er gjort, kan kortbetaling vælges som mulighed i opsætning af formularen.

Tilmeldingsformularen er den første del af tilmeldingsprocessen, som indløseren skal se. Den anden del er det som sker, når man klikker på “Bestil” i formularen. Da betaling ikke er slået til i Iteras på dette tidspunkt, kan man ikke bare klikke sig videre til betalingssiden. I stedet oprettes en abonnent/medlem i Iteras, der tilknyttes et abonnement/medlemskab, og fakturaen genereres (e-mailfaktura skal være valgt som foretrukken faktureringsform). Inde i fakturaen klikkes på betalings-linket, hvorved en betalingsside fremkommer. I URL-feltet påklistres: “&testmerchantid=XXX”, hvor XXX er den merchant-id som er oprettet i Quickpay. Dette link kan sendes til indløseren som anden del af “pakken”. Bemærk, at hvis betaling allerede er slået til i Iteras, skal merchant-id fjernes fra Quickpay-integrationen (på Iteras-siden) efter at linket er genereret, da kortbetaling ellers vises som en mulighed (og det går ikke, for indløsningsaftalen er jo ikke på plads endnu).

I tilmeldingsformularen er et link til godkendelse af vilkårene. Disse skal indsættes i Iteras under opsætningen af Kundeservice (Konto -> Grundindstillinger -> Kundeservice). De relevante kortlogoer slåes til under opsætning af Quickpay-integrationen Under Konto -> Grundindstillinger -> Forretningsenhed -> Quickpay.

Du vil også blive bedt om en række oplysninger om selskabet (ejere, ledelse, billed-id, mv.). Der bliver også spurgt til forskellige oplysninger, som skal være på din hjemmeside. Bemærk, at mange af disse krav opfyldes, når du integrerer Iteras’ tilmeldingsformular.

Husk også ved Clearhaus-oprettelsen:

 • Som betalingsgateway vælger du Quickpay
 • Under forretningsmodel afkrydser du feltet “Vi har abonnementsbetalinger”
 • Under yderligere oplysninger skriver du “Kunde hos Iteras”. Så ved de, at du bruger ordentlig software.

Du ansøger om indløsningsaftalen hos Clearhaus direkte på www.clearhaus.dk, hvor du også kan se de opdaterede priser. På Nets/Tellers hjemmesider kan du finde oplysninger om, hvordan du søger om indløsningsaftaler her.

Hvis du vil bruge Bambora som indløser, skal du skrive følgende til deres support:

Jeg vil gerne bruge Bambora som indløser på Quickpay betalingsvindue. Jeg har brug for:
– Terminaloperatørs forretningsnummer
– Internationalt forretningsnummer
– Branche kode
Jeg vil gerne tage imod abonnementsbetalingerne.