I en digital verden er der mange medier, der måske ikke umiddelbart tænker, at de har behov for at udsende indbetalingskort. Der kan dog være et par gode grunde til at have muligheden alligevel: Hvis man har (eller gerne vil have) danske virksomheder eller offentlige institutioner som kunder, vil man ofte blive mødt med kravet om en faktura, der kan betales af bogholderiet. Det er jo ikke sikkert, at den person i organisationen, som har lyst til at læse et magasin, også er den, der skal betale for det. Det koster heldigvis ikke alverden at komme i gang med at sende indbetalingskort, og Iteras kan sende indbetalingskortene helt automatisk for dig (og indlæse indbetalinger). Så når først banken og Betalingsservice er sat op, kører det for det meste bare.

Trin 1/2: For at kunne udsende indbetalingskort, skal du først have fat i et FI-nummer. Det opretter din bank til dig, som regel mod et mindre gebyr. FI-nummeret skal pege på abonnementskontoen, være type +71, og opsættes så det adviseres via Betalingsservice. Det sidste er vigtigt at understrege, da bankerne ofte laver fejl i opsætningen heraf (overraskende mange bankansatte ved ikke, hvordan man laver denne opsætning). Har du også FI-numre til andre formål, f.eks. annonceindbetalinger, er det vigtigt at fortælle banken, at det kun er det FI-nummer der bruges til ITERAS som skal adviseres via Betalingsservice.

Hvis du allerede har et FI-nummer som du bl.a. benytter til abonnenter/medlemmer, anbefaler vi kraftigt, at dette nummer videreføres som abonnements/medlemsskabs-FI-nummeret. Det vil i praksis sige, at hvis du har brugt dit nuværende FI-nummer til abonnenter/medlemmer og andre faktureringer (f.eks. annoncer), så skal du oprette et nyt FI-nummer til de øvrige faktureringer, og benytte det eksisterende til Iteras-faktureringerne. Årsagen til dette er, at mange abonnenter ikke opdager når man skifter FI-nummer, næsten uanset hvor tydeligt man skriver det. Netbanker husker FI-numrene, så man vil uvægerligt få en periode, hvor ikke alle betalinger registreres korrekt, hvis man skifter FI-nummer. Det er som regel nemmere at kommunikere til en mindre gruppe andre debitorer, at nummeret er skiftet, end til en stor bunke abonnenter/medlemmer.

Trin 2/2: Når FI-nummeret er på plads, skal du have oprettet en Betalingsservice kreditoraftale.  Den er ikke nødvendig for at modtage betalinger med indbetalingskort, men er nødvendig for at Iteras kan registrere betalinger automatisk. Den er gratis at oprette, og det foregår her: betalingsservice.dk. BS kræver en række oplysninger i oprettelsesprocessen. Her er dem, du skal have fra os:

  • Integration til økonomisystem: Ja (det er til Iteras)
  • Produkt: Betalingsservice med indbetalingskort

  • Betalingsservice Arkiv: Ikke nødvendig for Iteras
  • Nummer på debitorgruppe: Valgfrit (“00001” er fint)
  • Hvad skal der stå på betalingsoversigt: Jeres firma-, forenings-, blad- eller produktnavn (med andre ord: I vælger selv)
  • Hvordan skal kundenummeret optræde: Skriv “Abonnentnr” eller “Medlemsnr”
  • Betaling på ikke-bankdage: Efterfølgende bankdag
  • Virksomheden bruger ekstern dataleverandør. Dataleverandørens ID-nummer: 35681558
  • Delsystem: BS1
  • Ydelser: Automatiske betalinger, papir indbetalingskort, elektroniske indbetalingskort til bank

I komentar-boksen skal du skrive følgende:

Hej Betalingsservice

Vi ønsker at få følgende ydelser på vores aftale:

1) 603-leverancer skal slås til: Vi ønsker både daglige til- og frameldinger (0231, 0232, 0233, 0234) samt månedlig leverance (0230)

2) Automatiske betalinger ønskes adviseret på betalingsdagen

3) Vi ønsker elektronisk advisering af afvisninger/tilbageførsler på automatiske betalinger løbende

4) Vi ønsker indlæst 605-filer som indsendes af vores dataleverandør.

På forhånd tak.

Hvis du skifter til Iteras fra en anden leverandør og derfor allerede har en BS-kreditoraftale, skal aftalen opdateres. Som minimum skal dataleverandørnummeret ændres til Iteras, og hvis du har en basis-aftale skal den ændres til en total-aftale, så du også har ret til at sende indbetalingskort på papir. Læs mere om opdatering af eksisterende BS-aftaler her.