Nogle gange ønsker man at sælge et abonnement til en kunde, der allerede eksisterer i systemet, f.eks. som modtager af et gratis abonnement eller som modtager af et nyhedsbrev. I disse tilfælde vil man gerne forkorte bestillingsprocessen ved at lade kunden logge ind på formularen med det samme, så bestillingsprocessen ser således ud:

1) Log ind på formularen med en eksisterende konto.
2) Fuldføre bestillingen af et nyt abonnement.

Der er tre forskellige løsninger, man kan bruge for at opnå dette.

Indlejring af bestillingsformular med login som start

For at undgå det standardforløb, hvor man først ser en tom formular, derefter bliver bedt om at logge ind, og så udfylder formularen og bestiller, kan man starte med en side, hvor man bliver bedt om at logge ind som det første.

Dette gøres ved at sende et flag med ned, når formularen indlejres:

Iteras.orderingiframe({ profile: "sportsmanden", orderingid: "nytaarstilbud", startwithlogin: true })

Dette er den simpleste løsning. Den kan anvendes, når man blot ønsker at sende en generel e-mail med et bestillingslink til en gruppe uden personlig tilpasning. Kunden skal derefter selv indtaste sin e-mailadresse og kodeord, før de får lov til at bestille abonnementet.

Forudfyldning af email

For at gøre det ekstra nemt for kunden, kan man forudfylde login-boksen med kundens emailadresse.

Man kan opsætte formularen til at tillade forudfyldning af email ved hjælp af GET-parameter og vælge et parameternavn som “email”. Når dette er gjort, kan man sende emailadressen med til formularen, f.eks.:

https://sportsmanden.dk/abonnement/nytaarstilbud/?email=bruger@firma.dk

Denne handling vil forudfylde email-feltet. Man kan derefter give et ekstra flag med, når formularen indlejres, for at få den automatisk til at viderestille til login:

Iteras.orderingiframe({ profile: "sportsmanden", orderingid: "nytaarstilbud", autologinredirect: true })

For at kunne benytte denne løsning skal man kunne generere personlige links til bestillingsformularen og indsætte dem i kommunikationen med kunden.

Automatisk login af brugeren

Dette er den mest komplicerede af de tre muligheder, men også den mest gnidningsfri brugeroplevelse. For at kunne benytte denne løsning skal man være velbevandret i vores API og kunne sende personligt tilpassede kommunikationer til kunden.

Det er muligt at indlejre bestillingsformularen, hvor brugeren automatisk bliver logget ind. Dette gøres ved hjælp af en preauth token, der sendes med, når formularen indlejres:

Iteras.orderingiframe({ profile: "sportsmanden", orderingid: "nytaarstilbud", preauth: "zxcvbn...qwerty" })

For at dette kan ske, skal man have fat i en preauth token for hver kunde, der sendes en email til, og denne skal være tilgængelig ved afsendelsen. Disse tokens udløber af sikkerhedsårsager, men man kan bestemme, hvor lang tid de er gyldige. For at have en token tilgængelig ved afsendelse vil det kræve, at preauth token hentes via API og sættes ind i den kommunikation, man sender til kunden.

Læs mere om preauth:

Dokumentation for preauth-token

Dokumentation for hentning af kunder