Under menupunktet “Økonomi” findes rapporten “Fejlede betalinger”. Her kan man udtrække betalinger via indbetalingskort, som ikke har kunnet matches til en faktura. Dette forekommer, når kreditor-nummeret (de sidste 8 cifre på indbetalingskortet, som angiver hver betalingsmodtageren er) er korrekt, men betalings-id’en (den lange talrække) er forkert. Så er der ingen måde at vide på, hvem betaleren er.

Det som typisk sker er så, at indbetaleren får en rykker, og dernæst henvender sig, idet hun eller han jo allerede har betalt. Når det forekommer, skal man bede abonnenten om en udskrift (bare en skærmudskrift) af betalingsbekræftelsen fra netbanken, hvor det fremgår, hvad abonnenten har tastet. En kuriositet er, at hvis man bare spørger folk, hvad de har tastet, vil de fleste læse op fra indbetalingskortet (uanset hvad man siger, de skal gøre), men da de jo netop har tastet forkert, hjælper det ikke opklaringen. Kun ved at se det sort på hvidt, kan man finde betalingen. Desuden er der behov for dokumentation for at sikre sig, at man ikke laver fejl i den manuelle tilknytning af betalingen.

Man finder ud fra abonnentens betalingsoplysninger den dato og det beløb, der er indtastet. Så klikker man på betalings-id’en, og kan herefter vælge det fakturanummer, som betalingen skal matches ind på.

Problemet med fejlede indbetalinger forekommer ikke så ofte, idet der i indbetalings-id’en er et checkciffer, som beregner om man har tastet korrekt. En særlig kedelig – meget sjælden – variant af en fejlet indbetaling er den, hvor en abonnents fejlindtastning er så uheldig at ramme en anden abonnents faktura. Betalingen står da ikke på listen over fejlede betalinger, da systemet ikke ved, at det er en fejl. Man kan ikke flytte betalinger mellem abonnenter for at undgå problemer med sporbarhed, men i stedet kan man frigøre betalingen fra fakturaen, bruge beløbet til at lave en rent administrativ udbetaling og så registrere en tilsvarende rent administrativ manuel indbetaling på den rigtige abonnent.

Fejlede betalinger i fb.m. overgang til Iteras

Fejlede betalinger kan også forekomme i overgangsperioden til Iteras, når Iteras lige er blevet dataleverandør på Betalingsservice kreditoraftalen, og derfor får indbetalinger ind, som hører til fakturaer der er udskrevet i det gamle system.

Hvis man har valgt at importere ubetalte fakturaer som gæld vil man typisk have en fil der kan matche de udstedte betalings-id’er fra det gamle system med gælds-fakturanumrene i Iteras. Denne fil kan indlæses på fejlsiden (der skal blot være to kolonner: “ID” og “Fakturanummer”) og derved matches fejlede betalinger som findes i filen.