Det er via bogføringsudtrækket muligt at udtrække bogføringsfiler, der kan importeres manuelt eller automatisk i et økonomisystem som f.eks. Navision.

Udtrækket indeholder alle transaktioner i den valgte periode, dvs. fakturalinier, kreditnotalinier, indbetalinger og udbetalinger. Når vi taler om fakturalinier i stedet for bare fakturaer, er det fordi det teknisk set er linierne, der er det interessante – om de står alene på en faktura, eller er samlet på en faktura med flere salg, er uden betydning i denne sammenhæng.

Udtrækket er relativt avanceret, al den stund at det både indeholder mulighed for opdeling på afdeling, og endda opdeling helt ned på på produkter og kampagner. Man konfigurerer selv, om tingene skal deles op, eller bare køres på én finanskonto i økonomisystemet, og konfigureringen gemmes automatisk af systemet.

Der er også mulighed for at tilføje afdelingsdimensionen som en art “tags” til hver transaktionslinie i de ekstra felter. Felterne dukker op, efterhånden som opsplitning tilvælges. De ekstra felter kan blot efterlades tomme, hvis ikke man ønsker tagging til f.eks. afdelinger.

Bemærk, at der er to tilvalgsmuligheder som handler om indbetalinger. Den første handler om de penge, der går ind og ud af bankkontoen. Den anden handler om den bogføringsmæssige fordeling af indbetalingerne på de fakturaer, de hører til. Der kan godt være beløb, der ikke fordeles til en faktura, f.eks. fordi der er betalt for meget.

Periodiseringen er ikke indeholdt i første version. Hvis man benytter periodisering, skal dette altså fortsat bogføres manuelt.

Udtrækket findes under Økonomi > Bogføringsudtræk.