Autoudfyldning af adresser

Iteras autoudfylder adresser når de indtastes, hvadenten det er abonnenten som selv indtaster adressen i en tilmeldingsformular, eller det er udgiveren/kundeservice som indtaster adressen i systemets udgiver-grænseflade. Det er dog muligt at indtaste adresser som ikke “findes”, dvs. overstyre adresseforeslagene. I sidste ende er det jo abonnenten, der bedst ved hvor de bor, og der […]

Read More

Kreditering af fakturaer, der ikke er oprettet i Iteras

Når man starter op på Iteras og medbringer eksisterende abonnementsforløb, der er faktureret i det system, man skifter fra, kan man, typisk ved stop, få behov for at kreditere på noget som er faktureret i det tidligere system og skulle betale penge tilbage. Iteras kan håndtere dette automatisk ved at registrere kreditnotaen på vegne af […]

Read More

Forudindtægtsføring af fremtidig omsætning

Iteras har en specialfunktion som gør det muligt at forudindtægtsføre en fremtidig omsætning. Hvis man f.eks. har et abonnement, hvor kunden har 6 måneders binding, kan det være, at man regnskabsmæssigt ønsker at indtægtsføre de 6 måneders omsætning med det samme, i stedet for at indtægtsføre pengene efterhånden som de faktureres. Funktionen kan p.t. kun […]

Read More

Opsigelse og stop af abonnement

Et abonnement kan opsiges via udgiver-grænsefladen eller af abonnenten selv via selvbetjeningen, såfremt man har tilladt dette. Opsigelse i udgiver-grænsefladen tilbyder nogle valg så man kan håndtere den specifikke situation med en abonnent som måske er tilfreds eller måske er utilfreds på en hensigtsmæssig måde. Det første valg er hvornår opsigelsen skal gå til. Abonnementet […]

Read More

Hvorfor giver omsætningsudtræk og fakturaudtræk forskellige beløb?

I Iteras findes en omsætningsrapport, der viser, hvor meget der er faktureret og krediteret i den valgte periode. Men burde det ikke være samme beløb, som totalen af fakturaer i fakturarapporten? Ikke helt, for der er tale om to rapporter med forskelligt sigte. Omsætningsrapporten medtager krediteringer som er sket i den valgte periode, også selv […]

Read More

Ferie

Under produktopsætningen kan man slå muligheden for at registrere ferie til. Man kan i opsætningen angive, om abonnenten skal kunne vælge mellem at flytte leveringen til en anden adresse, eller pausere leveringen. Bemærk, at ferier ingen økonomiske konsekvenser har. Hvis man stopper leveringen, sker der altså ikke en samtidig kreditering af den periode, hvor man […]

Read More

E-mailliste af aktive abonnenter

Nogle gange vil man trække en liste af e-mails ud, som man kan kopiere og indtaste i emailprogram. Her er guide til, hvordan man gør. Lav det nødvendige sortering of filtrering af abonnenter i Iteras, og eksporter dem i Iteras-1 formatet. Åbn filen i Excel, og kopiér kolonnen med e-mailadresser. Åbn en ny Excel-vindue og […]

Read More

Svensk bankgiro-nummer

Iteras kan udskrive fakturaer med svensk bankgiro-nummer, som kan betales i en svensk internetbank eller på et svensk posthus. Brugen af denne funktion kræver en giroaftale med en svensk bank. Når aftalen indgås, er det vigtigt, at der tilvælges hård ocr-kontrol.

Read More

Ofte stillede spørgsmål fra abonnenter

Når man har abonnenter, er der en række spørgsmål fra abonnenterne som man vil møde hyppigt. Her samler vi svarene på en række af dem. “Jeg har tilmeldt mig til BetalingsService (BS). Skal jeg stadig betale den faktura, jeg har fået på e-mail eller papir?” Ja, du skal betale fremsendte fakturaer. Når betalingen kører via […]

Read More

Adresser på abonnementer og ugedage

Udgangspunktet for en abonnent er, at udgivelser sendes til abonnentens adresse. Det samme for fakturaer, med mindre der er angivet en anden faktureringsadresse på abonnenten. Men nogle gange er der behov for at kunne angive en anden leveringsadresse på abonnementet (dvs. ikke på abonnenten, men abonnementet). Det kan f.eks. være tilfældet, hvis abonnenten er en […]

Read More