Sammenfletning af dubletter

Nogle gange kommer abonnenten at opstå flere gange i abonnentlisten. F.eks. hvis tjek om abonnenten allerede eksisterer i databasen er slået fra på bestillingsformularen, ved import o.l. Det giver udfordringer for abonnenten, da den ikke kan bruge sin e-mailadresse til log-ind og skal bruge sit abonnentsnummer i stedet for. Man kan sammenflette dubletter for at […]

Read More

Send fakturakopi til en anden e-mailadresse

Denne funktion bruges, når abonnenten skal selv modtage en faktura og der skal sendes en fakturakopi til en anden e-mailadresse, f.eks. bogholderi. Først skal man oprette en felt til fakturakopi. Dette gøres under Konto -> Felter. Kort navn: du vælger selv, f.eks. “Fakturakopi”. Funktioner: vælg “Modtager en kopi ved vakturering via email”. Type: vælg “e-mailadressefelt”. […]

Read More

Abonnenter med flere konti der betales samlet

Har man store virksomheder som abonnenter kan man komme i den situation, at abonnenten har flere konti (abonnentnumre) i Iteras, idet man leverer til forskellige adresser, og måske også fakturerer til forskellige adresser (f.eks. afdelinger, der skal godkende fakturaen), men hvor abonnenten alligevel betaler fakturaerne samlet – på tværs af abonnentens konti i Iteras. Dette […]

Read More

Transaktionsoversigt på abonnent/medlem

På hver abonnent/medlem findes en transaktionsoversigt, som findes på knappen “Vis fakturaer” i højre side øverst, når man er inde på en abonnents konto. Her vises alle transaktioner på abonnentens konto: Fakturaer, kreditnotaer, indbetalinger og udbetalinger. Man kan øverst på oversigten vælge imellem at vise alle transaktioner eller kun åbne transaktioner. Iteras holder automatisk styr […]

Read More

IP-abonnementer – fejlfinding

Hvis abonnenter meddeler, at et IP-abonnement ikke giver adgang, kan følgende procedure benyttes for at finde årsagen. 1) Kan man logge ind i betalingsmuren på almindelig vis (med adgangskode)? 1a) Hvis ikke: er der et aktivt abonnement? Dvs. abonnement skal være aktivt, og ikke stoppet, suspenderet eller ventende på start. 1b) Hvis der er et […]

Read More

Bogføringsudtræk

Det er via bogføringsudtrækket muligt at udtrække bogføringsfiler, der kan importeres manuelt eller automatisk i et økonomisystem som f.eks. Navision. Udtrækket indeholder alle transaktioner i den valgte periode, dvs. fakturalinier, kreditnotalinier, indbetalinger og udbetalinger. Når vi taler om fakturalinier i stedet for bare fakturaer, er det fordi det teknisk set er linierne, der er det […]

Read More

Indstillinger for Kundeservice

Kundeservice er det sted, hvor man kan styre kommunikation mellem sit firma og sine kunder. Kundeservice findes i Konto (top til højre) -> Grundindstillinger -> Kundeservice. Navn: Det firmanavn I benytter overfor kunderne. URL-id: Et kort navn som bruges i bl.a. tilmeldingsformularer og selvbetjening. E-mailadresse til support: Angiv hvortil abonnenter skal skrive, hvis de ønsker hjælp til […]

Read More

Indstillinger for forretningsenhed

Indstillingerne på forretningsenheden styrer faktureringen af dine kunder. De findes under Konto (den lille mand i øverste højre hjørne) -> Grundindstillinger -> Forretningsenhed. Grundoplysninger Navn: Navn på den forretningenhed, som udsteder fakturaer. For de fleste organisationer er det firmanavn. Kundeservice: Vælg, hvilke indstillinger bruges til kommunikation med kunderne. Kundeservice skal være oprettet inden Forretningsenheden kan oprettes. Logo: Upload logo. Det bliver vist på […]

Read More

Egendefinerede felter

I Iteras kan du frit defineret et ubegrænset ekstra antal informations-felter. Felterne kan opsættes på to niveauer: Abonnent/medlems-niveau og produkt-niveau. For eksempel kan et ekstra informationsfelt på abonnent-niveau være “Fødselsdag” eller “Stilling”, og et ekstra informationsfelt på produkt-niveau kan være “Forplejning” (til brug, hvis produktet er et arrangement). Felterne oprettes og defineres under Konto-menuen i […]

Read More

Adresseringsudtræk (distributionslister)

Adresseringslister bruges til distribution af magasiner. De udtrækkes ved, at man vælger de abonnenter/medlemmer, man ønsker med på listen, og derefter eksporterer adresseringslisten i det ønskede format. Bemærk, at menupunktet “Adressering” snart vil blive udfaset til fordel for nedenstående metode. 1. Vælg de abonnenter, der skal med på listen Hvis man kører nummerbaserede udgivelser, skal […]

Read More