For at styre klar af cookie-overvejelser sætter og læser Iteras kun strengt nødvendige funktionelle cookies og kun på brugerens initiativ:

  • Når man logger ind i selvbetjeningen, f.eks. med en iframe, sættes en cookie på app.iteras.dk som adgangsbevis på at man er logget ind – den cookie varer maks. en time eller til browseren lukkes.
  • Når man bruger Iteras’ betalingsmur, sættes en cookie på eget domæne (dvs. danskekommuner.dk) som bevis på at man har adgang. Den cookie varer op til 30 dage og fornys automatisk.
I begge tilfælde er der tale om tekniske nødvendigheder for at kunne levere ydelsen. Uden de to cookies ville man skulle logge ind ved hver eneste sidevisning, f.eks. hver gang man kigger på en ny artikel.
Som vi læser cookiebekendtgørelsens §4 er de to cookies derfor ikke omfattet af cookiebekendtgørelsens §3, så det er ikke nødvendigt hverken at informere eller indhente samtykke til brugen af dem. Men hvis du vil være helt sikker, så spørg en jurist.