Iteras kan automatisk sende en mail med besked om fejl i integrationer.

Det opsættes under Konto > Email ved fejl.

Der kan konfigureres fejl-emails til følgende:

Bruger man ingen af disse funktioner er der ingen grund til at sætte fejl-emails op.

Fejl på webhooks, der indeholder mange begivenheder, kan resultere i rigtig mange fejlmails. Derfor kan man begrænse antallet til 1 i timen eller 1 om dagen.