Maksimalt antal leveringsdage pr. uge

På dagblade er det muligt at tilbyde en kampagne, hvor abonnenten frit kan vælge hvilke dage avisen ønskes modtaget, op til et maksimum som defineres på kampagnen. Det lyder mere kryptisk end det er: Tilbuddet kan f.eks. være: “Få Dagbladet 3 valgfrie dage hver uge”. Abonnenten vælger derefter selv hvilke tre dage avisen ønskes, ud […]

Read More

Opdatering af priser på kampagner

Når man ændrer sine priser, skal prisen på kampagnerne opdateres. Prisændringer sker typisk til en bestemt dato, der kan ligge ude i fremtiden. Det kan f.eks. være til midnat d. 1. januar, hvor udgiveren er optaget af at fejre nytåret. Derfor sørger Iteras for, at prisændringen kan lægges ind på forhånd. Måden at opdatere kampagnepriserne […]

Read More

Håndtering af ikke-betalende kunder

Når en abonnent ikke betaler sin faktura, vil man typisk ønske at sende påmindelser/rykkere samt suspendere leveringen af det produkt, der abonneres på – hvad enten det drejer sig om f.eks. en trykt avis eller et magasin, eller adgangen til en digital tjeneste. Iteras har avancerede mekanismer til håndtering af kunder, der ikke betaler deres […]

Read More

Opsætning af leveringsdage for aviser

Det er muligt at tilbyde abonnementer på produkter – typisk printaviser – der ikke gælder alle ugens dage. Et klassisk eksempel er et weekend-abonnement på en avis, hvor man f.eks. får den trykte avis fredag, lørdag og søndag. Hvis avisabonnenterne blot skal have avisen alle dage hvor avisen udkommer, behøver man ikke opsætte de felter […]

Read More

Kørsler i Iteras

Kørslerne i Iteras får ting til at ske når de sker, f.eks. (væsentligst) tildeling af numre, indlæsning af indbetalinger, og afsendelse af fakturaer og rykkere. Herunder kan du se, hvornår kørslerne sker: Daglige kørsler af automatiseringer, rykkere og diverse småoprydning: kl. 01.00 (dvs. om natten). Disse ting køres således kort efter midnat, hvor det er […]

Read More

Rabat-funktioner i Iteras

Man kan indstille rabat på følgende måder: Rabat direkte på abonnementet Valgfri pris på kampagnen Rabat på gruppeabonnementer 1. Rabat direkte på abonnement Skal man give en fast rabat til et abonnement, kan man bruge rabat-feltet der findes under “Rediger abonnement”. Her kan rabat indtastes som beløb eller som procentsats. Sådan en rabat påvirker kun […]

Read More

Automail ved stop og opsigelse af abonnement/medlemsskab

Iteras kan sende en automatisk e-mail til abonnenten/medlemmet ved opsigelse eller stop af abonnement. Funktionen slåes til under opsætningen af Kundeservice (under Grundindstillinger). Indholdet af stopmailen er dynamisk genereret, idet ordlyden tilpasses abonnenten/medlemmets situation ved opsigelse, samt indstillingerne omkring hvornår der kan opsiges og hvad der i så fald skal betales. Derfor kan man ikke redigere […]

Read More

Gruppeabonnementer – trin for trin

Gruppeabonnementer er en måde at have én betaler for flere forskellige modtagere, hvor betaleren kan også styre modtagerens abonnement: tilmelde, skifte, stoppe og evt. ændre data (som f.eks. adresse) på abonnenten. Til hvert gruppeabonnement kan der tilknyttes et ubegrænset antal modtagerabonnementer. I det simple scenarium har vi f.eks. Borgmester Jensen, der betaler abonnement for 10 […]

Read More

At genstarte et opsagt abonnement

Der sker nogle gange, at man kommer til at opsige et abonnement midt i en periode. I sådanne tilfælde må abonnementet genoprettes med tilpassede indstillinger. Denne guide fortæller dig hvordan. Start med at kigge på det opsagte abonnement og notér alle informationer som skal bruges til genoprettelse af abonnementet: 1. Er der udestående/ tilgodehavende? Notér beløbet. […]

Read More