Det er muligt at tilbyde abonnementer på produkter – typisk printaviser – der ikke gælder alle ugens dage. Et klassisk eksempel er et weekend-abonnement på en avis, hvor man f.eks. får den trykte avis fredag, lørdag og søndag.

Hvis avisabonnenterne blot skal have avisen alle dage hvor avisen udkommer, behøver man ikke opsætte de felter som beskrives i det følgende.

Opsætning af customfelt med ugedage

Leveringsdage opsættes med et customfelt på kampagnen, der definerer hvilke dage avisen udkommer – idet nogle aviser jo ikke udkommer alle ugens syv dage. Nogle udkommer f.eks. mandag til lørdag eller mandag til fredag, og så ville det jo ikke give megen mening, hvis man på kampagnen kunne vælge ugedage, hvor der ikke er udgivelser.

Customfelterne opsættes i Konto-menuen i øvre højre hjørne, menupunktet “Felter”. For at definere, hvilke ugedage der er udgivelser, opsættes et felt på kampagnen. Vælg “Nyt felt til > Kampagner”. Feltet kan man passende kalde “Leveringsdage”. Under funktioner afkrydses “Ugedage der skal eller kan leveres et produkt”. Som Type vælges “Ugedage”. Nederst i opsætningen af feltet kan man afkrydse de ugedage, hvor avisen udkommer. Det kan f.eks. se ud som herunder:

 

(Bemærk, at kampagnefelter ikke skal tilknyttes produkter for at være aktive, idet der kan være flere produkter på hver kampagne.)

Valg af mulige dage på et abonnement

Når der oprettes en kampagne, indstiller man i Leveringsdage-feltet hvilke dage det er muligt for abonnenten at få avisen. Bemærk denne væsentlige detalje! Customfeltet definerer, hvilke dage avisen udkommer, men når det kopieres ned på en konkret kampagne, er det ikke sikkert at alle de dage, hvor avisen udkommer, skal udfyldes. Det kan f.eks. være, at kampagnen er et digitalt abonnement, som giver mulighed for at få fredagsavisen med gratis. Så vælges kun fredag i Leveringsfeltet.

Valg af typiske dage på et abonnement

Der er en ekstra krølle på leveringsdagene på kampagnen. Hvis nu de fleste kampagner indeholder avisen på alle udgivelsesdage, er det irriterende at skulle afkrydse alle dagsfelterne hver gang man opretter et abonnement, hvis de fleste kampagner indeholder avisen alle udgivelsesdage. Derfor kan man også definere, hvilke dage der skal være forvalgte i opsætningen af kampagnen.

Til dette brug opretter man endnu et customfelt, og vælger nu under Funktioner den anden mulighed, “Forvalgte ugedage der kan leveres et produkt, hvis der er mulighed for at vælge”. Herefter definerer man ligesom ovenfor beskrevet, hvilke dage der skal være forvalgt. Der kan ikke være dage forvalgt, som ikke er mulige dage (i Leveringsdage-feltet).

Abonnentens valg af leveringsdage

Nu har abonnenten så et abonnement på en trykt avis, lad os f.eks. sige at avisen udkommer mandag-søndag (defineret i leveringsfeltet), men kampagnen definerer, at abonnementet indeholder avisen mandag-fredag. Imidlertid ønsker abonnenten ikke den trykte avis leveret onsdag, hvor han altid er hos kæresten og derfor læser avisen digitalt.

Til dette formål kan man definere et sidste customfelt, denne gang på produktet (dvs. abonnementet), der indeholder de dage, som abonnentens kampagne giver lov til at få avisen – i det nævnte tilfælde mandag-fredag. Her kan abonnenten så fravælge onsdag.

Bemærk, at dette sidste customfelt kun er nødvendigt, hvis man ønsker at tilbyde abonnenten mulighed for at fravælge leveringen af den trykte avis. Det kan tillige vælges, om muligheden skal være tilgængelig i selvbetjeningen (indstilles i opsætning af selvbetjeningen), eller om det kun er avisens abonnementsservice der skal kunne indstille dette valg.