Iteras kan automatisk sende distributionsfiler til dao AS/Bladkompagniet (videre i teksten blot “Bladkompagniet”), når et magasin skal udgives (udgiver du en avis, er opsætningen en anden – kontakt din Iteras-konsulent!). Denne artikel beskriver integrationen.

Bemærk, at kommunikationen af leveringsforsinkelser primært sker på dagblade og ikke på magasiner, da det er et dyrere produkt hos Bladkompagniet og i sagens natur er det heller ikke lige så kritisk for et magasin som for et dagblad om der leveres lidt senere på dagen.

Forudsætninger

Forudsætninger for at integrationen kan sættes op er, at magasinet har en distributionsaftale med Bladkompagniet, og at de enkelte udgaver af magasinet oprettes under print-produktet i Iteras. Integrationen understøtter p.t. ikke tidsbaserede udgivelser, men det er muligt at køre tidsbaserede abonnementer og alligevel oprette udgivelserne. Så vil integrationen fungere.

Opsætning af integration i Iteras

Opsætningen af integrationen sker under Konto (øvre højre hjørne) > Integrationer > Distributionsintegration

Herunder gennemgås indstillingsmulighederne:

 • Integration aktiv: Slå integrationen til eller fra. Skal være slået til for at virke.
 • Udgivernavn: Navnet på udgiveren af magasinet. Er der kun ét magasin kan magasinets navn anføres for lethed
 • Distribution i landene: Her kan du afgrænse hvilke abonnenter der skal sendes med baseret på land. Typisk vælges her “Danmark”
 • SFTP-server: files.bladkompagniet.dk
 • SFTP-port: 22
 • SFTP-brugernavn: Dette skal du have fra Bladkompagniet
 • SFTP-adgangskode: Dette skal du have fra Bladkompagniet
 • Mappe med data til Iteras: Dette skal du have fra Bladkompagniet
 • Mappe med data fra Iteras: Dette skal du have fra Bladkompagniet
 • Slå KISS-integration til: Udfyld ikke for magasiner (bruges til debiteringsfiler til løssalg)
 • Slå SALTII-integration til: Udfyld (det er den protokol der bruges mellem distributører i Danmark)
 • Tillad reklamationer: Udfyld (mulige konsekvenser – kreditering, efterlevering, forlængelse – opsættes på forretningspolitikken)
 • Antal dage det er muligt at reklamere: Sæt til korteste interval der er mellem to af årets udgivelser
 • Reklamationskode: Se længere nede
 • Forvalgt reklamationskode: Vi anbefaler 21
 • Produkter: Vælg det af dine produkter der skal leveres via Bladkompagniet
 • Produkt-ID i distributionssystem: Dette skal du have fra Bladkompagniet. Produkt-ID er relateret til titlen, ikke til de enkelte udgaver.
 • Begræns til abonnement med følgende betingelser: Her kan du opsætte yderligere regler for hvilke abonnenter der skal medsendes til distribution
 • Leveringstype: Hør Bladkompagniet hvilken du skal vælge, såfremt det ikke er indlysende.

Hvis reklamationer tillades, kan Iteras sende reklamationerne til Bladkompagniet via integrationen. Der skal i så fald opsættes de reklamationskoder, som er blevet branchestandard:

 • 20: Fritekst (alle afkrydsninger)
 • 21: Produkt udeblevet (alle afkrydsninger)
 • 22: Produkt udeblevet igen, trods tidl. reklamation (alle afkrydsninger)
 • 23: Ingen forsinkelsesmelding – produkt er leveret for sent (alle afkrydsninger)
 • 36: Vådt produkt (alle afkrydsninger)
 • 37: Ødelagt produkt (alle afkrydsninger)
 • 41: Skal igennem brevsprækken. Er leveret på måtten (SBK, TF, SP)
 • 42: Skal helt ind i huset, ikke i postkasse (SBK, TF, SP)
 • 43: Skal leveres på etagen, ikke i postkasseanlæg (SBK, TF, SP)
 • 44: Skal helt igennem brevsprækken (SBK, TF, SP)
 • 46: Skal helt ned i postkassen (SBK, TF, SP)
 • 51: Modtog forkert produkt, skal have nyt (alle afkrydsninger)
 • 53: Leveret til forkert adresse (alle afkrydsninger)

Desuden kan man indsætte kode “99” til egen intern brug.

Forkortelserne efter koderne henviser til følgende opsætningsmuligheder:

 • SBK: Send til Bladkompagniet
 • EM: Efterlevering muligt
 • TF: Tillad fritekst
 • SP: Send påtale

Når integrationen er opsat, vil det være muligt at oprette reklamationer under abonnementet, og distributionsmenupunktet vil optræde.

Opsætning af integration hos Bladkompagniet

Når integrationen er opsat i Iteras-enden, sendes en test-fil med adresser igennem. Bladkompagniet skal bekræfte, at filen er modtaget.

Filen sendes fra Iteras ved at tildele eller gentildele en udgave. Hvis ikke der må tildeles eller gentildeles, kan Iteras sende filen afsted.

Desuden skal Bladkompagniet aktivere, at reklamationer fra Iteras hentes. Der sendes ligeledes en testreklamation for at se, at det sker.

Produkter med indstik til bestemte postnumre

Det er muligt at få distribueret indstik som ikke medsendes til alle abonnenter. Typisk er der så tale om geografiske afgrænsninger, fordi en annoncør ønsker at ramme en målgruppe i et bestemt område. Denne afgrænsning sker i praksis med postnumre.

I denne situation har man således to produkter: Det normale produkt uden indstik, og produktet med indstik. Det håndteres ved at produkt-ID’en overskrives på de abonnenter, der skal have produktet med indstik. Det foregår i praksis ved at man opretter et customfelt til distributionsdage (funktioner: Overskriv produkt ID i distribution; type: Distributørprodukt ID; husk desuden at tilknyttet det relevante printprodukt). Under Distribution > Kalender kan man nu klikke på den dag, hvor indstikket skal med ud (som jo selvfølgelig skal være den dag, den pågældende udgivelse ligger), og dernæst kan man tilføje den produkt-ID man har aftalt med Bladkompagniet for indstikproduktet, og vælge de betingelser, der skal tilknyttes. Der skal altid tilknyttes betingelser, fordi denne øvelse jo netop bruges når det ikke er alle abonnenter der skal have indstikket – ellers kunne man bare køre på det normale produkt-ID.

Man kan have lige så mange forskellige produkt-ID’er pr. udgivelse som der er indstik.

Adresser

Når en Bladkompagniet-integration opsættes, skal din Iteras-konsulent sørge for, at der lægges distributionsadresser ind på din konto. Dette medfører, at du ved indtastning af en adresse på abonnenten kan se, om Bladkompagniet har dækning på adressen. Men kun, hvis adressen er indtastet helt som i Bladkompagniets adresser, hvilket heldigvis oftest er det samme som DAWAs adresser, som vi verificerer adresser op mod. Der vil være nogle adresser der ikke kan verificeres, f.eks. adresser med et spænd af husnummer (Ågade nr. 43-45). Det betyder, at der kommer en fejl retur fra Bladkompagniet. I andre tilfælde kan man kontakte abonnenten og få den korrekte adresse.

Typisk sender Bladkompagniet med Postnord hvis ikke de selv dækker, hvilket typisk er til en højere pris (det er væsentligere for dagblade end for magasiner, hvor frekvensen er meget lavere).

Daglig brug

Når integrationen er sat op sørger den for, at der automatisk sendes en distributionsfil via sftp til Bladkompagniet så snart et nummer er kørt. Filen processeres typisk samme dag, og der sendes en returfil. Desuden returneres en leveringsdato.

Det er i denne proces vigtigt, at udgivelsesdatoerne i Iteras svarer til de udgivelsesdatoer der er booket hos Bladkompagniet. Ellers kan returfilen ikke matches.

Reklamationer i daglig brug

Når en abonnent ikke har modtaget sit magasin, og det er efter leveringsdatoen, kan der oprettes en reklamation (forudsat at det er opsat, jf. ovenfor). Det foregår inde under abonnementet. Hvis reklamationskoder er opsat som ovenfor, og de bør de være, kan man vælge den rette kode, og evt. tilføje ekstra information som fritekst.

Som dato kan man kun vælge en udgivelsesdato, som indikerer til Bladkompagniet hvilken udgave der reklameres over.

Hvis reklamationen afvises af Bladkompagniet får Iteras besked tilbage, men desværre får vi ikke kvittering hvis den accepteres. Status i oversigten over reklamationer inde på abonnementet ændrer sig derfor ikke fra “Sendt”.

Få en mail hvis det går galt

Iteras kan opsættes til at sende dig en e-mail hvis noget går galt i integrationen. Det kan du læse mere her.