Til distribution af bl.a. dagblade benyttes distributionssoftwaren Dimaps. Dimaps kører på Bladkompagniets adressedatabase af adgangsadresser, som ajourføres til Iteras dagligt.

Der er ikke altid fuld overensstemmelse mellem adresserne i Iteras – der kan være valideret op mod DAWA’s adressedatabase eller indtastet frit – og Bladkompagniets adresser. Derfor laver Iteras en matching mellem de to adressedatabaser. De adresser som ikke matcher kan trækkes ud på en liste, hvor man så kan vælge at indtaste adressen som Bladkompagniet foreskriver, og derved få et match. Hvis ikke der etableres et match til en adresse, som kendes i Dimaps, vil distribution ske via post (typisk til en højere pris).

Udlæsning af abonnentadresser til distribution fra Iteras sker i øvrigt med ca. 60.000 i minuttet.

Opsætning af Dimaps sker af en Iteras-konsulent.