Når man ændrer sine priser, skal prisen på kampagnerne opdateres.

Prisændringer sker typisk til en bestemt dato, der kan ligge ude i fremtiden. Det kan f.eks. være til midnat d. 1. januar, hvor udgiveren er optaget af at fejre nytåret. Derfor sørger Iteras for, at prisændringen kan lægges ind på forhånd.

Måden at opdatere kampagnepriserne er derfor, at man opretter en ny fakturalinje på kampagnen med den nye pris. Til hver fakturalinje hører nogle indstillinger, hvor man kan vælge hvilken dato fakturalinjen skal gælde fra og til.

Man indstiller her den nye fakturalinje til at gælde fra den dato, man ønsker prisændringen skal have effekt fra. Samtidig skal man huske at indstille den eksisterende fakturalinje til at gælde til og med dagen før, så der ikke er to fakturalinjer der er aktive samtidig (for så faktureres abonnenten dobbelt!).

Masseopdatering af priser

Hvis man har mange kampagner, har Iteras en facilitet til at masseopdatere priserne med en bestemt procentsats. Den kan også med fordel bruges, selv om man ikke ønsker en helt bestemt procentsats – så kan man starte med at lave en opdatering på en omtrentlig procentsats, og dernæst finjustere prisen på hver enkelt kampagne. Det vil stadig være hurtigere end at oprette det hele manuelt.

Denne mulighed ligger under Konto-menuen i øvre højre hjørne, menupunktet “Automatiseringer”. Her vælger man at oprette en ny regel, og vælger muligheden “Ændre pris på kampagner”.

Først indstilles nogle kriterier for, hvilke kampagner der skal opdateres. Det kan være, at kriteriet blot er, at kampagnen skal være aktiv – dvs. alle aktive kampagner opdateres. Men man kan også specificere hvilke kampagner der skal opdateres, enten ved at vælge dem specifikt, eller ved at sætte et customfelt på kampagnerne, hvor feltets værdi afgør, om kampagnen skal opdateres. Man kunne f.eks. inddele sine kampagner i tilbuds-kampagner og løbende kampagner, og vælge kun at opdatere de løbende kampagner.

Når man masseopdaterer sættes der automatisk udløbsdato på de eksisterende fakturalinjer, idet der simpelthen oprettes en identisk fakturalinje, blot med en anden pris og dato hvor den gælder fra.

Bemærk, at det er starten på den periode der opkræves som styrer hvilke priser der benyttes, og ikke faktureringstidspunktet! Det vil sige, at en faktura som sendes midt i en måned for en periode, der starter d. 1., vil få den nye pris hvis prisændringen gælder fra d. 1.

På kampagneoversigten kan man få systemet til at vise prisen pr. en bestemt dato. Det kan bruges til at checke, at det man har lavet er korrekt.