Abonnementer i Iteras løber fra det sekund, de tegnes til det sekund, de opsiges.

Længden af abonnementer på en måned eller mere går fra startdatoen til samme dato i fornyelsesmåneden.

Et månedsabonnement oprettes d. 7. marts kl. 14.53.27. Abonnementsperioden løber derfor til d. 7. april kl. 14.53.27 (hvorefter den enten videreføres eller stopper).

Adgang på digitale abonnementer

For digitale abonnementer der udløber betyder dette, at adgangen til digitalt indhold starter og stopper præcis på sekundet.

Levering af printavis

Abonnementer som indeholder printavis starter og stopper også på sekundet, men da produktet kun leveres én gang dagligt, er det daglige skæringstidspunkt afgørende for, om man når at få morgendagens avis.

Dette gælder selvfølgelig både ved start og stop: Starter man f.eks. før startdagens skæringstidspunkt, så får man morgendagens avis, men man stoppes så også før skæringstidspunkt på slutdagen, og får derfor ikke avisen dagen efter man er stoppet. Men starter man efter skæringstidspunktet på startdagen, så når man ikke at få morgendagens avis. Til gengæld får man en avis dagen efter stopdagen.

Pausering

En pause gælder fra det sekund, den registreres, og til den annulleres.

Digital adgang stoppes så snart pauseringen er påbegyndt, og genstartes så snart den er annulleret.

Leveringen af printavis stoppes fra dagen efter, hvis pauseringen sker før dagens skæringstidspunkt, og ellers fra dagen efter igen. Tilsvarende genaktiveres leveringen af printavis når pauseringen annulleres fra dagen efter, hvis pauseringen sker før dagens skæringstidspunkt, og ellers fra dagen efter igen.

Ferie

Ferie registreres ved at indtaste dato for start og slut af ferie.

Ferie påvirker ikke digital adgang – der er digital adgang også selv om der er registreret ferie.

Levering af printavis stoppes fra og med første feriedag, og er stoppet til og med sidste feriedag. Ændringer (dvs. forlængelse eller forkortelse eller aflysning af ferien) kan registreres indtil skæringstidspunktet dagen før.