På dagblade er det muligt at tilbyde en kampagne, hvor abonnenten frit kan vælge hvilke dage avisen ønskes modtaget, op til et maksimum som defineres på kampagnen. Det lyder mere kryptisk end det er: Tilbuddet kan f.eks. være: “Få Dagbladet 3 valgfrie dage hver uge”. Abonnenten vælger derefter selv hvilke tre dage avisen ønskes, ud af alle de ugedage, hvor avisen udkommer.

For at konfigurere denne funktion oprettes et kampagne-customfelt, hvori man aktiverer funktionen “Maksimalt antal ugedage der kan leveres et produkt, hvis der er mulighed for at vælge”. Feltet skal være af typen “tal”.

I opsætningen af kampagnerne kan så vælges et maksimalt antal ugedage, som der kan vælges ved bestilling/redigering, svarende til det tilbud, kampagnen indeholder.