Iteras kan sende en automatisk e-mail til abonnenten/medlemmet ved opsigelse eller stop af abonnement. Funktionen slåes til under opsætningen af Kundeservice (under Grundindstillinger).

Indholdet af stopmailen er dynamisk genereret, idet ordlyden tilpasses abonnenten/medlemmets situation ved opsigelse, samt indstillingerne omkring hvornår der kan opsiges og hvad der i så fald skal betales. Derfor kan man ikke redigere i stop e-mailen (men man kan benytte Mailchimp-integrationen til at sende andre mails efter stop, hvor man selv styrer indholdet).

Mailen indledes med en bekræftelse på opsigelsen, og kan derudover indeholde:

  • Besked om, at der sendes en ny faktura for det leverede, som ikke er betalt
  • Bemærkning om, at der er andre ubetalte fakturaer på stoptidspunktet, samt henvisning til, hvor regningerne kan findes (på selvbetjeningen)
  • Anmodning om at fremsende et kontonummer pr. e-mail, hvis abonnenten eller medlemmet har penge til gode, der kan tilbagebetales

Bemærk, at stopmail sendes kun, hvis kunden opsiger via selvbetjening. Hvis dette gøres gennem udgiver-interface, sendes email ikke.

Eksempel på opsigelsesmail, når der er en ubetalt faktura:

Vi bekræfter at medlemskabet af Månedsmedlemsskab (medlemsnummer 201689) er blevet opsagt og vil stoppe ved udløb. Der er 24 dage tilbage.
Du har stadig noget der skal betales for medlemskabet og vil modtage en regning hvis du da ikke allerede har fået den.
Du kan finde dine regninger på selvbetjeningen.

Eksempel på opsigelsesmail, når kunden stopper midt i en periode og har penge til gode:

Vi bekræfter at medlemskabet af Månedsmedlemsskab (medlemsnummer 201689) er blevet stoppet øjeblikkeligt.
Hvis du har penge til gode som du ønsker udbetalt, bedes du sende os dit bankkontonummer på udgiverens@mailadresse.dk.

Eksempel på opsigelsesmail, når kunden har flere regninger at betale:

Vi bekræfter at medlemskabet af Månedsmedlemsskab (medlemsnummer 201689) er blevet stoppet øjeblikkeligt.
Du har stadig noget der skal betales for medlemskabet og vil modtage en regning hvis du da ikke allerede har fået den.
Du kan finde dine regninger på selvbetjeningen.