Iteras kan sende en automatisk e-mail til abonnenten/medlemmet ved opsigelse eller stop af abonnement. Funktionen slåes til under opsætningen af Kundeservice (under Grundindstillinger).

Indholdet af stopmailen er dynamisk genereret, idet ordlyden tilpasses abonnenten/medlemmets situation ved opsigelse, samt indstillingerne omkring hvornår der kan opsiges og hvad der i så fald skal betales. Derfor kan man ikke redigere i stop e-mailen (men man kan benytte Mailchimp-integrationen til at sende andre mails efter stop, hvor man selv styrer indholdet).

Mailen indledes med en bekræftelse på opsigelsen, og kan derudover indholde:

  • Besked om, at der sendes en ny faktura for det leverede, som ikke er betalt
  • Bemærkning om, at der er andre ubetalte fakturaer på stoptidspunktet, samt henvisning til, hvor regningerne kan findes (på selvbetjeningen)
  • Anmodning om at fremsende et kontonummer pr. e-mail, hvis abonnenten eller medlemmet har penge til gode, der kan tilbagebetales

Bemærk, at stopmail sendes kun, hvis kunden opsiger via selvbetjening. Hvis dette gøres gennem udgiver-interface, sendes email ikke.