Udgivelseskalender

I udgivelseskalenderen kan man angive, hvilke dage der er udgivelsesdage, hvilke dage der ikke må foretages ændringer fra i distributionen, samt indlægge information om vægt af udgivelse til brug i forhandlerstyringen. Det er også muligt at oprette et simpelt notefelt eller andre typer af felter, hvis der er behov for at gemme andre typer data […]

Read More

Flere kontantkasser

Det er muligt at registrere en kontant betaling af en faktura, f.eks. fordi en abonnent har overført et beløb til en konto, eller ligefrem er kommet forbi med et kontant beløb, som er modtaget af udgiveren. Nogle gange har udgiveren flere “kontantkasser”, f.eks. bankkonto, kasse i receptionen, mv. I så fald skal der oprettes mulighed […]

Read More

Muligheder med Zapier-integration

Iteras integrerer med Zapier via vores webhooks. Det betyder, at Iteras kan sende informationer om begivenheder i Iteras videre til Zapier i det øjeblik, de sker. Det kan f.eks. være information om, at der er oprettet en ny abonnent, eller slettet eller ændret i en abonnents oplysninger. Det kan være et abonnement, der er oprettet […]

Read More

Gruppeabonnement eller debitorer

Hvis man har behov for, at andre end abonnenten betaler fakturaen, findes der i Iteras flere metoder at opnå dette på: Gruppeabonnementer eller debitorer. En debitor er en helt almindelig abonnent (Iteras har ikke særlige typer debitorer), som betaler for en anden abonnents abonnement. For at dette er muligt, skal der opsættes et relationelt customfelt […]

Read More

Grundindstillinger

Grundindstillinger findes under Konto-menuen i øvre højre hjørne, hvor det er første menupunkt. Under Grundindstillinger findes konto-indstillingerne som gælder for hele Iteras-kontoen – dvs. alle forretningsenheder. Navn og adresse som indtastes her er Iteras’ kontaktoplysninger til jer som kunde. De havner ikke på fakturaen – det gør oplysningerne under forretningsenhederne. Sprog inde i systemet styrer, […]

Read More

Svensk Autogiro og Bankgiro Inbetalningar

Iteras har egen integration til den svenske Bankgirot (se bankgirot.se), hvor igennem vi tilbyder Autogiro, der svarer nogenlunde til dansk BetalingsService, og Bankgiro Inbetalninger, som gør det muligt at registrere indbetalinger på et svensk bankgironummer automatisk i Iteras. Autogiro er i øvrigt mere fleksibel end BetalingsService i fh.t. hvornår man kan indsende opkrævninger. Opsætning af […]

Read More

Søgning i filtret

Iteras indeholder et filter til søgning og filtrering af abonnenter. Filtret tilgås lettest via filter-ikonen i topbjælken til højre for søgefeltet, men kan også tilgås via venstremenuen (Kunder > Oversigt). Det basale filter har et søgefelt, samt et felt der tillader at man specificerer hvilket felt man ønsker at søge i. Men klikker man på […]

Read More

Udbetalingsfil

Tilbageførsler til abonnentens konto fra Iteras kan bl.a. ske via eksport af en udbetalingsfil fra Iteras, som indlæses i netbanken og derved sætter udbetalingerne i gang. Dette er især hensigtsmæssigt for større virksomheder, som laver mange udbetalinger. Laver man kun udbetalinger en sjælden gang imellem, er det nok nemmere bare at gøre det manuelt fra […]

Read More

Autoudfyldning af adresser

Iteras autoudfylder adresser når de indtastes, hvadenten det er abonnenten som selv indtaster adressen i en tilmeldingsformular, eller det er udgiveren/kundeservice som indtaster adressen i systemets udgiver-grænseflade. Det er dog muligt at indtaste adresser som ikke “findes”, dvs. overstyre adresseforeslagene. I sidste ende er det jo abonnenten, der bedst ved hvor de bor, og der […]

Read More

Kreditering af fakturaer, der ikke er oprettet i Iteras

Når man starter op på Iteras og medbringer eksisterende abonnementsforløb, der er faktureret i det system, man skifter fra, kan man, typisk ved stop, få behov for at kreditere på noget som er faktureret i det tidligere system og skulle betale penge tilbage. Iteras kan håndtere dette automatisk ved at registrere kreditnotaen på vegne af […]

Read More