Grundindstillinger findes under Konto-menuen i øvre højre hjørne, hvor det er første menupunkt. Under Grundindstillinger findes konto-indstillingerne som gælder for hele Iteras-kontoen – dvs. alle forretningsenheder.

Navn og adresse som indtastes her er Iteras’ kontaktoplysninger til jer som kunde. De havner ikke på fakturaen – det gør oplysningerne under forretningsenhederne.

Sprog inde i systemet styrer, hvilket sprog systemet er på når det betjenes af udgiveren. Bemærk, at de enkelte forretningsenheder kan have andre sprog som abonnenterne ser (på fakturaer og selvbetjening).

Benævnelse for kunde: Her kan vælges, om man har kunder, abonnenter eller medlemmer.

Benævnelse for kunders tilknytning: Her kan vælges, om man sælger abonnementer eller medlemsskaber.

Start fakturanumre fra: Hvis ikke man skriver noget her, vil den første faktura der udsendes være nr. 1, og så fremdeles i ubrudt talrække. Men man kan vælge at starte fakturanummerserien fra et højere tal, f.eks. for at fortsætte en serie fra et tidligere system, eller for ikke at se så nystartet ud. Højeste nummer en faktura kan have er 2,1 mia. (2.100.000.000), og da der jo tælles opad, skal man have plads til ikke at komme i karambolage med den øverste grænse.

Unik e-mailadresse: Her kan gennemtvinges, at hver e-mailadresse kun må findes på én abonnent i systemet. Hvis ikke du har en bydende grund til at sætte denne begrænsning op (f.eks. noget med, at din frontend har brug for dette), så lad være.

Slet automatisk inaktive kunder efter: Ifølge GDPR skal man have et grundlag for at gemme personoplysninger. Et sådant grundlag udgøres af Bogføringsloven (§10), som siger, at man skal opbevare regnskabsoplysninger i 5 år fra udløbet af regnskabsåret. Ergo kan en faktura oprettet d. 1/1 gemmes i næsten 6 år inden Bogføringsloven ikke længere udgør et grundlag for at have den liggende. På denne funktion kan du slå til, at Iteras automatisk sletter abonnenter, hvor der ikke har været aktivitet af nogen art i 6 år, forstået som ingen tilføjelser til historik, abonnementsændringer, faktureringer/krediteringer eller produkttildelingfakturaer. Det anbefaler vi kraftigt, da du så ikke risikerer at skulle forklare Datatilsynet hvorfor du har oplysninger liggende i systemet om abonnenter, som er stoppet for længst.