Tilbageførsler til abonnentens konto fra Iteras kan bl.a. ske via eksport af en udbetalingsfil fra Iteras, som indlæses i netbanken og derved sætter udbetalingerne i gang. Dette er især hensigtsmæssigt for større virksomheder, som laver mange udbetalinger. Laver man kun udbetalinger en sjælden gang imellem, er det nok nemmere bare at gøre det manuelt fra netbanken. Kortbetalinger kan tilbageføres direkte fra systemet, så det er heller ikke dem, vi taler om her. Her taler vi om bankoverførsler til kundens konto.

Forudsætningen for at kunne eksportere en bankudbetalingsfil er, at der er indtastet et kontonummer som udbetalingen skal ske fra. Dette skal være indtastet under opsætningen af forretningsenheden, i afsnittet “Selskabsoplysninger”. Hvis dette er ikke er indtastet, er muligheden for eksport af fil ikke tilgængelig (den vises slet ikke).

Når man ønsker at lave en tilbageførsel via udbetalingsfilen, vælges “Bankoverførsel” som metode i tilbagebetalingsfunktionen (som findes under indbetalingen, forudsat at der er et frit beløb at tilbageføre).

Når man så vil eksportere bankfilen med en eller flere udbetalinger, går man ind under menupunktet Betalinger og under Poster vælger man “Udbetalinger klar til bankudtræk”. Disse kan vises på skærmen, samt eksporteres som csv.