Hvis man har behov for, at andre end abonnenten betaler fakturaen, findes der i Iteras flere metoder at opnå dette på: Gruppeabonnementer eller debitorer.

En debitor er en helt almindelig abonnent (Iteras har ikke særlige typer debitorer), som betaler for en anden abonnents abonnement. For at dette er muligt, skal der opsættes et relationelt customfelt på produktet, der gør det muligt på abonnementet et vælge en anden abonnent som betaler. Dette kan benyttes, når man har et simpelt behov for at sætte en anden til at betale et abonnement.

I et gruppeabonnement vælger man derimod et andet abonnement som betaler. Dette abonnement vil typisk (men ikke nødvendigvis) tilhøre en anden abonnent, der så får fakturaen.

Gruppeabonnementer rummer en væsentlig mere avanceret funktionalitet end debitorfunktionaliteten:

  • Abonnenten som har betalerabonnementet kan på selvbetjeningen styre de modtagerabonnenter, som er tilknyttet abonnementet – dvs. tilføje nye, opsige, eller ændre abonnementer på modtagerne. Der er også mulighed for at betalerabonnenten kan importere et Excel-ark med en større liste med modtagere.
  • Gruppeabonnementer kan indeholde en pristrappe med et ubegrænset antal intervaller, således at en prisen tilpasser sig antallet af modtagere på gruppeabonnementer.
  • Gruppeabonnementer kan have en begrænsning på antallet af modtagere på abonnementet (mest relevant, hvis der er en fast pris uanset antal modtagere).
  • Gruppeabonnementer har synkroniseret opkrævning af alle modtagere. Nye modtagere der kommer til i løbet af en periode opkræves forholdsmæssigt for resten af indeværende periode.

Ulempen ved gruppeabonnementer er, at de er lidt tungere at sætte op, idet der først skal oprettes et betalerabonnement, og dernæst tilknyttes et modtagerabonnement, hvorimod en simpel debitor ikke kræver oprettelsen af et betalerabonnement først – her er det tilstrækkeligt, at debitoren er oprettet. Der behøves end ikke være et abonnement af nogen art på debitoren.’

Bemærk, at der også blot kan indtastes en anden betaleradresse på selve abonnentkontoen. Det er den helt nemme måde at gøre det på, f.eks. til når en mor eller far betaler for en udeboende datter eller søns abonnement, eller den anden vej rundt.