Forudindtægtsføring af fremtidig omsætning

Iteras har en specialfunktion som gør det muligt at forudindtægtsføre en fremtidig omsætning. Hvis man f.eks. har et abonnement, hvor kunden har 6 måneders binding, kan det være, at man regnskabsmæssigt ønsker at indtægtsføre de 6 måneders omsætning med det samme, i stedet for at indtægtsføre pengene efterhånden som de faktureres. Funktionen kan p.t. kun […]

Read More

Opsigelse og stop af abonnement

Et abonnement kan opsiges via udgiver-grænsefladen eller af abonnenten selv via selvbetjeningen, såfremt man har tilladt dette. Opsigelse i udgiver-grænsefladen tilbyder nogle valg så man kan håndtere den specifikke situation med en abonnent som måske er tilfreds eller måske er utilfreds på en hensigtsmæssig måde. Det første valg er hvornår opsigelsen skal gå til. Abonnementet […]

Read More

Hvorfor giver omsætningsudtræk og fakturaudtræk forskellige beløb?

I Iteras findes en omsætningsrapport, der viser, hvor meget der er faktureret og krediteret i den valgte periode. Men burde det ikke være samme beløb, som totalen af fakturaer i fakturarapporten? Ikke helt, for der er tale om to rapporter med forskelligt sigte. Omsætningsrapporten medtager krediteringer som er sket i den valgte periode, også selv […]

Read More

Ferie

Under produktopsætningen kan man slå muligheden for at registrere ferie til. Man kan i opsætningen angive, om abonnenten skal kunne vælge mellem at flytte leveringen til en anden adresse, eller pausere leveringen. Bemærk, at ferier ingen økonomiske konsekvenser har. Hvis man stopper leveringen, sker der altså ikke en samtidig kreditering af den periode, hvor man […]

Read More

E-mailliste af aktive abonnenter

Nogle gange vil man trække en liste af e-mails ud, som man kan kopiere og indtaste i emailprogram. Her er guide til, hvordan man gør. Lav det nødvendige sortering of filtrering af abonnenter i Iteras, og eksporter dem i Iteras-1 formatet. Åbn filen i Excel, og kopiér kolonnen med e-mailadresser. Åbn en ny Excel-vindue og […]

Read More

Ofte stillede spørgsmål fra abonnenter

Når man har abonnenter, er der en række spørgsmål fra abonnenterne som man vil møde hyppigt. Her samler vi svarene på en række af dem.   “Jeg har tilmeldt mig til BetalingsService (BS). Skal jeg stadig betale den faktura, jeg har fået på e-mail eller papir?” Ja, du skal betale fremsendte fakturaer. Når betalingen kører […]

Read More

Ferieflytning og pausering

Hvis abonnenter skal på ferie eller er bortrejst i kortere eller længere tid kan der i Iteras gives mulighed for, at abonnementets leveringsadresse kan flyttes til ferieadressen. Alternativt kan leveringen sættes på pause, og derved kan funktionen også bruges til at holde en pause fra abonnementet uden grund. Det er op til udgiveren om disse […]

Read More

Sammenfletning af dubletter

Nogle gange kommer abonnenten at opstå flere gange i abonnentlisten. F.eks. hvis tjek om abonnenten allerede eksisterer i databasen er slået fra på bestillingsformularen, ved import o.l. Det giver udfordringer for abonnenten, da den ikke kan bruge sin e-mailadresse til log-ind og skal bruge sit abonnentsnummer i stedet for. Man kan sammenflette dubletter for at […]

Read More

Send fakturakopi til en anden e-mailadresse

Denne funktion bruges, når abonnenten skal selv modtage en faktura og der skal sendes en fakturakopi til en anden e-mailadresse, f.eks. bogholderi. Først skal man oprette en felt til fakturakopi. Dette gøres under Konto -> Felter. Kort navn: du vælger selv, f.eks. “Fakturakopi”. Funktioner: vælg “Modtager en kopi ved vakturering via email”. Type: vælg “e-mailadressefelt”. […]

Read More

Abonnenter med flere konti der betales samlet

Har man store virksomheder som abonnenter kan man komme i den situation, at abonnenten har flere konti (abonnentnumre) i Iteras, idet man leverer til forskellige adresser, og måske også fakturerer til forskellige adresser (f.eks. afdelinger, der skal godkende fakturaen), men hvor abonnenten alligevel betaler fakturaerne samlet – på tværs af abonnentens konti i Iteras. Dette […]

Read More