I Iteras findes en omsætningsrapport, der viser, hvor meget der er faktureret og krediteret i den valgte periode. Men burde det ikke være samme beløb, som totalen af fakturaer i fakturarapporten?

Ikke helt, for der er tale om to rapporter med forskelligt sigte.

Omsætningsrapporten medtager krediteringer som er sket i den valgte periode, også selv om krediteringen sker på fakturaer som er oprettet før perioden. Det væsentlige er, at krediteringen sker i perioden. Dette beløb kan bruges til at bogføre efter.

Fakturarapporten er oprindelig tænkt som en debitorrapport, dvs. en oversigt over, hvor mange penge abonnenterne skylder. Den er så blevet til en mere generel fakturarapport, som ikke kun kan vise skyldige fakturaer men alle fakturaer uanset betalingsstatus, fordi revisorer har brug for at kunne trække alle fakturaer ud. Fakturatotalen vises her fratrukket krediteret beløb på fakturaen, uanset hvornår krediteringen er sket.

Omsætningsrapport og fakturarapport behandler altså krediteringer “omvendt” af hinanden: Sket i periodenalle fakturaer, versus sket nogensinde på de viste fakturaer.