Iteras har en specialfunktion som gør det muligt at forudindtægtsføre en fremtidig omsætning. Hvis man f.eks. har et abonnement, hvor kunden har 6 måneders binding, kan det være, at man regnskabsmæssigt ønsker at indtægtsføre de 6 måneders omsætning med det samme, i stedet for at indtægtsføre pengene efterhånden som de faktureres.

Funktionen kan p.t. kun bruges via API ved at der registreres en bindingsperiode med et sluttidspunkt. Iteras estimerer hvor meget omsætning der er indeholdt i bindingsperioden ved at lave en fremskrivning af abonnementet og gemmer det på bindingsperioden så datagrundlaget er stabilt. I bogføringsudtrækket kan man så efterfølgende bede om at få forudindtægtsføringer ud.

Udtrækket er baseret på en analyse af hver bindingsperiode, hvor der ved starten af perioden indtægtsføres det fulde beløb samtidig med at beløbet sættes til side. Hver efterfølgende fakturering trækker så fra det tilsidesatte beløb uden at resultere i omsætning indtil beløbet når 0, hvorefter der indtægtsføres på normal vis. Krediteringer tæller den modsatte vej. Når bindingsperioden afsluttes, også hvis den afsluttes før planlagt slut f.eks. fordi abonnementet stoppes, indtægtsføres et negativt beløb svarende til det tilbageværende tilsidesatte beløb, sådan at regnskabet altid går i nul i sidste ende.

F.eks. hvis der registreres en binding på 6 måneder og der hver måned faktureres 100, så vil der blive estimeret et beløb på 600, og den første måned indtægtsføres så 600, mens der de næste 5 indtægtsføres 0. Derefter er bindingsperioden afsluttet og beløbet i øvrigt også helt nedskrevet, så bindingsperioden er ude af billedet og der indtægtsføres 100 hver måned.

Analysen sikrer at eventuelle ændringer, f.eks. forskydelser i tidspunkter eller fakturerede beløb, håndteres robust så der i sidste ende ikke indtægtsføres hverken mere eller mindre end der faktisk bliver faktureret.