Et abonnement kan opsiges via udgiver-grænsefladen eller af abonnenten selv via selvbetjeningen, såfremt man har tilladt dette.

Opsigelse i udgiver-grænsefladen tilbyder nogle valg så man kan håndtere den specifikke situation med en abonnent som måske er tilfreds eller måske er utilfreds på en hensigtsmæssig måde.

Det første valg er hvornår opsigelsen skal gå til. Abonnementet kan opsiges med det samme, til udløb af den indeværende abonnementsperiode, eller til en valgfri fremtidig dato.

Hvis man vælger at opsige med det samme, kan man vælge om abonnenten skal betale frem til stoptidspunktet, frem til start eller udløb af indeværende periode, eller kun betale det, som abonnenten allerede har betalt på abonnementet for på den måde at afslutte det økonomiske mellemværende med det samme.

Det sidste er f.eks. relevant hvis der er fortidige perioder hvor abonnenten mangler at betale noget og hvor man vurderer at det ikke giver mening at forsøge at få pengene ind. Øverst på siden fremgår hvilke perioder der mangler betaling så man kan se hvad der eftergives.

Frem til start af indeværende periode er typisk relevant hvis abonnenten faktisk allerede har betalt, f.eks. via en betalingsaftale, men gør indsigelser og vil have pengene tilbage.

Afhængig af situationen kan der godt være noget overlap så to valg i praksis ender med det samme resultat.

Opsiger man til et fremtidigt tidspunkt, antager systemet, at der skal betales frem til dette tidspunkt.

Ud fra hvad man vælger kan et stop forårsage at perioder opkræves mindre eller slet ikke og kan også forårsage kreditering af allerede udstedte fakturaer.

Vælges der en stopdato, som ligger midt i en abonnementsperiode som endnu ikke er påbegyndt, vil faktureringen af denne periode tage højde for stoppet, og kun fakturere frem til stopdatoen.