Det er muligt at sende Betalingsservice-fakturaer med det samme. Det har man som regel ikke brug for, da systemet styrer hvornår det er tid til at sende dem, men hvis man af en eller anden årsag har brug for at sende dem på et andet tidspunkt (f.eks. hvis manuel godkendelse ved en fejl har været slået til, så BS-fakturaerne ikke er kommet med), er et muligt at danne og sende dem straks.

Man går ind under Konto > Grundindstillinger > Ret forretningsenhed > Betalingsservice. Her findes et link til at danne og sende BS-fakturaer.
  • Hvis man er mere end 6 bankdage fra slutningen af måneden får man bare lov.
  • Hvis man er mellem 3-6 bankdage, skal man bekræfte at man kommer til at betale Betalingsservices ekstragebyr pr. sendt opkrævning. Dette opkræves fordi BS-oversigten allerede er dannet og sendt, således at der skal genereres ekstra BS-oversigter til de berørte abonnenter.
  • Hvis man er mindre 3 bankdage fra slutningen af måneden, får man ikke lov, idet sidste frist da er endegyldigt overskredet, og så er næste mulighed for BS-opkrævninger måneden efter.