Under Økonomi findes udtrækket Abonnementsbalancer. Udtrækket indeholder alle abonnementer. Har en abonnent flere abonnementer, optræder abonnenten flere gange. For hvert abonnement vises balancen:

  • ved nummerbaserede abonnementer vises antal blade leveret, og antal blade resterende (til gode)
  • ved tidsbaserede abonnementer vises tid leveret, og tid resterende (til gode)

Hvis man både har nummer- og tidsbaserede kampagner, kan man vælge om man vil have begge med i udtrækket. Det fremgår i udtrækket, hvad hvert enkelt abonnement er baseret på. Udtrækket indeholder også oplysninger om den kampagne, som følger efter indeværende kampagne. Hensigten med udtrækket er, at man kan få et overblik over, hvor meget man mangler at leverer / skylder til abonnenter eller medlemmer. Det er også muligt at bruge udtrækket til at forudse, hvor meget man fakturerer hvornår i fremtiden. Bemærk, at udtrækket ved nummerbaserede kampagner ikke tager højde for manuelt fratrukne numre (dvs. brugen af +/- knappen) på det enkelte abonnement tilbage i tid.