Betalinger

Under menupunktet Økonomi findes rapporten “Betalinger” (tidl. kaldte vi den for Ind- og udbetalinger), der viser ind- og udbetalinger som registreres i Iteras. Formålet med rapporten er at kunne afstemme sin bankkonto med Iteras, samt kontrollere, at faktureret omsætning = debitorer + indbetalinger (her skal dog også tages højde for tilgodehavender for at pengene passer). […]

Read More

Gældsinddrivelse

Under menupunktet Gældsinddrivelse viser alle abonnenter, der har status “I restance”. Dette betyder at de er nået enden af rykkerproceduren. Hvis publikationen er indstillet til det, vil leveringen / adgangen typisk være suspenderet på dette tidspunkt, idet der jo er tale om abonnenter, som ikke reagerer på fremsendelsen af fakturaer og betalingsanvisninger. Det er vigtigt […]

Read More

Tilgodehavender

Under menupunktet Økonomi findes rapporten “Tilgodehavender“. Den viser alle abonnenter, som har et beløb til gode. Tilgodehavender kan opstå ved, at man har betalt for meget, eller ved, at en betalt faktura krediteres helt eller delvist. Iteras bruger automatisk tilgodehavendet næste gang, abonnenten faktureres. Hvis beløbet dækker hele fakturaen, sendes den slet ikke – og […]

Read More

Omsætningsrapport

Omsætningsrapporten i Iteras viser omsætningen for en valgfri periode. Man kan vælge at få vist omsætningen opdelt op på en valgfri parameter, f.eks. kampagner, lande, opkrævningsform eller felter, man har defineret selv (f.eks. sælger). Der er grundlæggende to måder at få vist omsætningen på. Enten kan man få den vist baseret på faktureringstidspunkt, eller også kan man […]

Read More

Debitor-rapporten

Under Økonomi kan du trække en debitorrapport. Rapporten indeholder alle abonnenter som er faktureret, men hvor betaling ikke er registreret. Der vises en post pr. afsendt faktura eller rykker, hvilket betyder, at en abonnent med f.eks. 2 rykkere vil stå med tre poster i debitorrapporten (faktura + rykker 1 + rykker 2). Dette skyldes, at debitorrapporten […]

Read More