Omsætningsrapporten i Iteras viser omsætningen for en valgfri periode. Man kan vælge at få vist omsætningen opdelt op på en valgfri parameter, f.eks. kampagner, lande, opkrævningsform eller felter, man har defineret selv (f.eks. sælger).

Der er grundlæggende to måder at få vist omsætningen på. Enten kan man få den vist baseret på faktureringstidspunkt, eller også kan man få den vist baseret på leveringstidspunkt – også kaldet periodiseret omsætning. Begge er nødvendige for korrekt bogføring.

Omsætning baseret på faktureringstidspunkt

Omsætning baseret på faktureringstidspunkt er simpelthen totalen af alle fakturaer, som er oprettet i den valgte periode. Iteras opretter fakturaer når de er modne til afsendelse.

Mange medier bogfører omsætningen alene på basis af faktureringstidspunkt, men faktisk må man ikke indtægtsføre beløbet før man har leveret varen. Det vil sige, at man hver måned må indtægtsføre et beløb, der svarer til den leverede andel af den periode man har betalt for. Det handler næste afsnit om.

Omsætning baseret på leveringstidspunkt (periodiseret omsætning)

Hvis man vælger at få omsætningen vist ud fra leveringstidspunkt (periodiseret), fordeles omsætningen på abonnementer ud fra hvad der er leveret på abonnementet i den periode rapporten bliver kørt på – for tidsbaserede abonnementer er det i form af dage, for udgivelsesbaserede abonnementer er det udgivelser.

Hvis f.eks. man kører omsætningsrapporten på et abonnement på 6 udgivelser hvor der er faktureret 300 kr. og der i perioden er tilskrevet 2 udgivelser, så vil rapporten have en omsætning på 300 x 2 / 6 = 100 kr. En rapport over et tidsbaseret halvårsabonnement hvor der er faktureret 300 kr. i et interval på 60 dage vil tilsvarende give en omsætning på 300 x 60 / 180 = 100 kr.
Periodisering er ikke helt ukompliceret – det er en selvstændig årsag til at vælge et professionelt system som Iteras, da det er praktisk taget umuligt at gøre korrekt uden. Herunder gennemgåes de regler, som den periodiserede omsætningsrapport benytter:

 

  1. Udgivelser regnes for at være tilskrevet/leveret ud fra den kørselsdatoen på udgivelsen. Kun tilskrivninger som er registreret i systemet tæller med – dvs. at hvis man manuelt har sendt en udgivelse til en abonnent uden det er registreret i systemet, så kan systemet ikke tælle den udgivelse med (derfor skal man altid registrere udsendelser som skal tælle med).
  2. For tidsbaserede abonnementer regnes i hele dage ud fra det registrerede start og sluttidspunkt på abonnementet. Tidsbaserede abonnementer kan godt variere lidt i længde – f.eks. vil et ét-månedsabonnement med start d. 1. februar indeholde lidt færre dage end et tilsvarende abonnement med start fra 1. marts, da februar har færre dage.
  3. Evt. resterende omsætning opgøres ved et abonnements afslutning. Hvis f.eks. det udgivelsesbaserede abonnementet ovenfor stoppes efter 4 numre uden at der krediteres noget, vil der på afslutningsdatoen være en omsætning på 300 x (6 – 4) / 6 = 100 kr.
  4. Evt. tilpasninger af abonnementet, f.eks. ekstra udgivelser eller ekstra tid, påvirker som sådan ikke periodiseringen der går ud fra mængden på kampagnen. Hvis f.eks. der tilføjes en udgivelse til abonnementet ovenfor, vil hver af de 6 første udgivelser stadig resultere i en omsætning på 300 x 1 / 6 = 50 kr. og ikke 300 x 1 / 7. Den sidste udgivelse giver derimod ikke nogen omsætning fordi abonnementet på det tidspunkt er løbet tør for omsætning – de fakturerede 300 kr. er allerede indtægtsført.
  5. Krediteringer falder på kreditnotadatoen og resulterer i, at der falder en tilsvarende del af den fakturerede omsætning, hvis ellers der er noget tilbage. Hvis f.eks. abonnementet stoppes efter 4 numre og de 2 sidste udgivelser krediteres med 50 kr. pr. udgivelse, så giver det en kreditering på 2 x 50 = 100 kr og tilsvarende en omsætning på 100 kr.
  6. Omsætning fra forsinkede fakturaer fordeles stadig ud på hele abonnementet, men tilskrives aldrig tidligere end fakturadatoen for at undgå at rapporterne ændrer sig bagud i tid. Hvis f.eks. fakturaen på 300 kr. på abonnementet først var blevet udstedt efter anden udgivelse, så ville en rapport på de to første udgivelser give en omsætning på 0 kr., mens der på dagen for fakturaen ville blive en omsætning på 300 x 2 / 6 = 100 kr. for at kompensere for de to første udgivelser.
  7. Rykkergebyrer regnes for leveret på fakturadatoen og periodiseres altså ikke.