Under menupunktet Gældsinddrivelse viser alle abonnenter, der har status “I restance”. Dette betyder at de er nået enden af rykkerproceduren. Hvis publikationen er indstillet til det, vil leveringen / adgangen typisk være suspenderet på dette tidspunkt, idet der jo er tale om abonnenter, som ikke reagerer på fremsendelsen af fakturaer og betalingsanvisninger.

Det er vigtigt at understrege, at Iteras ikke foretager sig noget automatisk overfor denne gruppe abonnenter, når rykkerproceduren er kørt til ende. Derfor skal man som udgiver besluttet, hvad man vil gøre:

1) Enten kan man sende udeståenderne til inddrivelse hos et inkassobureau – det anbefaler vi, at man gør, idet abonnenterne på dette tidspunkt har haft en faktura og op til tre rykkere (afhængig af udgivelsens indstillinger) til at enten betale eller opsige sit abonnement, og udgiveren har mange gange haft omkostninger ved at sende magasiner. Iteras samarbejder med et inkassobureau, som kan forestå denne del.

2) Ønsker man ikke at inddrive beløbet, bør man kreditere fakturaerne, så evt. moms kan modregnes.