Det er let at ændre prisen på en kampagne i Iteras: Man finder simpelthen den kampagne, der skal have ny pris, og indtaster den nye pris på de fakturalinjer, hvor den ønskes ændret. Denne pris er så gældende for alle fakturaer, der oprettes efterfølgende – dvs. næste gang abonnementet er modent til fakturering.

Der ændres selvfølgelig ikke priser på allerede oprettede fakturaer, så ændringerne har ingen effekt bagudrettet.

Dog vil abonnenter, der har fået tildelt en ny periode, men som endnu ikke er faktureret, få den nye pris. Det kan f.eks. forekomme, hvis forsinkelse er slået til på kampagnen, eller hvis faktureringen har været slået fra.

En anden måde at håndtere prisændringen på, er at lave en helt ny kampagner med den nye pris, som den nuværende kampagne videreføres på. Det giver samme resultat, men det er nemmere at følge, hvor mange der nu betaler den nye pris.