Udtræk af abonnementsbalancer

Under Økonomi findes udtrækket Abonnementsbalancer. Udtrækket indeholder alle abonnementer. Har en abonnent flere abonnementer, optræder abonnenten flere gange. For hvert abonnement vises balancen: ved nummerbaserede abonnementer vises antal blade leveret, og antal blade resterende (til gode) ved tidsbaserede abonnementer vises tid leveret, og tid resterende (til gode) Hvis man både har nummer- og tidsbaserede kampagner, kan […]

Read More