Labelprint fra filtret

Fra filtret i Iteras er det muligt at printe adresselabels til Avery 3664-labels (dvs. ark med 24 labels i 3 kolonner x 8 rækker). Man kan altså lave en søgning og udskrive adresselabels til de resulterende abonnenter/medlemmer. Funktionen findes over filterresultatet med knappen “Eksporter adresselabels”. I praksis dannes en opsat pdf, som kan udskrives. Labeludskrivningen […]

Read More

Automail ved stop og opsigelse af abonnement/medlemsskab

Iteras kan sende en automatisk e-mail til abonnenten/medlemmet ved opsigelse eller stop af abonnement. Funktionen slåes til under opsætningen af Kundeservice (under Grundindstillinger). Indholdet af stopmailen er dynamisk genereret, idet ordlyden tilpasses abonnenten/medlemmets situation ved opsigelse, samt indstillingerne omkring hvornår der kan opsiges og hvad der i så fald skal betales. Derfor kan man ikke redigere […]

Read More