Udbetalingsfil

Tilbageførsler til abonnentens konto fra Iteras kan bl.a. ske via eksport af en udbetalingsfil fra Iteras, som indlæses i netbanken og derved sætter udbetalingerne i gang. Dette er især hensigtsmæssigt for større virksomheder, som laver mange udbetalinger. Laver man kun udbetalinger en sjælden gang imellem, er det nok nemmere bare at gøre det manuelt fra […]

Read More