Iteras er fuldt integreret med PressMatrix magasin app system. Integrationen bevirker, at læseren vil blive bedt om at logge ind for at læse de magasiner, der i PressMatrix har fået en pris som er større end 0 kr. (det sker under udgivelsen af det enkelte nummer). Hvis ikke bladet har en pris, er det tilgængeligt for alle.

Aktivering af integration

Integrationen skal aktiveres både i Iteras og i PressMatrix. Iteras beder PressMatrix om at aktivere integrationen i deres ende, og får derved en “token” retur. Der oprettes derefter en betalingsmur i Iteras (under Konto), og token indsættes i feltet “Eksternt ID”. Herefter er integrationen aktiv.

Hvis der er flere produkter der skal gives adgang til, skal man kontrollere om produktnavnet er ens i Iteras og Pressmatrix. F.eks. hvis man har produkter “Magasin (dansk)” og “Magasin (svensk)” i Iteras, skal de hedde de samme i Pressmatrix. Hvis man staver dem forskelligt, f.eks. “Magasin (DK)” det ene sted og “Magasin (dansk)” det andet sted, virker de som to forskellige produkter og adgang gives ikke.

For de enkelte numre, udgivelsesdatoen i Pressmatrix skal være samme som leveringsdato i Iteras.