Når du første gang modtager et link til din aktive browser-klient, så vil URL’en pege på domænet bc.pressmatrix.com. Siden man i nogle tilfælde ønsker, at URL’en matcher firmanavn eller varemærke, tilbyder PressMatrix, at man kan tilpasse dette domæne.

NB: Du må opfylde disse krav for at kunne gennemføre tilpasningen:

 • Have tilgang til dit domænes DNS-indstillinger
 • Have grundlæggende kundskaber om opsætning af domæne og DNS-indstillinger

Indstille og aktivere tilpasset domæne for PressMatrix Browser-klient:

 1. Opret det ønskede subdomæne (f.eks mitblad.mitfirma.com) gennem din domæneregistrators selvbetjening.
 2. Indstil subdomænets DNS-indstillinger ved at sætte CNAME-feltet til bc.pressmatrix.com
 3. Valider CNAME-feltet gennem en gratis online service. (Se “Sådan valideres” længere nede i artiklen)
  Hvis valideringen fejler, rettes indstillingerne før du fortsætter til punkt 4.
 4. Send en email der indeholder den oprindelige URL til Browser Klienten (http://bc.pressmatrix.com/…) og information om dit nye subdomæne til support@iteras.dk for at få dit subdomæne aktiveret.

Sådan valideres CNAME-feltet

 1. Åben http://www.mxtoolbox.com/ i din foretrukne browser
 2. Indtast det subdomæne, du brugte i CNAME-feltet og klik på knappen “MX Lookup”
 3. Søg efter “CNAME Lookup” (kolonnen vil indeholde ordet CNAME) i resultat-tabellen.

Hvis der findes en række, der indeholder et CNAME, som peger på bc.pressmatrix.com, er din DNS-konfiguration komplet. Vær opmærksom på at ændringer i DNS kan tage op til 24 timer før de er aktive.